Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Usluge procene usaglašenosti pre isporuke (PECAE) za Kamerun od strane SGS-a, vodećeg dobavljača usluga procene usaglašenosti pre isporuke za uvoze u Kamerun.

U Kamerunu, agencija L’Agence des Normes et de la Qualité (ANOR) je uvela program procene usaglašenosti pre isporuke (PECAE). Kao rezultat toga, svi regulisani proizvodi koji se uvoze moraju biti usklađeni sa odobrenim nacionalnim standardima ili tehničkim propisima i zahtevaće sertifikat o usaglašenosti (CoC). U skladu sa PECAE programom, proizvodi koji se uvoze moraju da prođu verifikaciju i ispitivanje u zemlji otpreme (izvoza), a sertifikat o usaglašenosti (CoC) se izdaje kao potvrda da proizvod ispunjava primenjive standarde. 

Ovlašćeni od strane agencije ANOR za pružanje PECAE usluga za uvoze u Kamerun, mi vam možemo pomoći da postignete usaglašenost sa neophodnim zahtevima u vezi sa uvozom. 

Zašto izabrati SGS-ov program PECAE PAC?

Mi vam možemo pomoći da:

  • dobijete na jednom mestu uslugu za pribavljanje obaveznog sertifikata o usaglašenosti (CoC) za tovar i potrebnu inspekciju pri dolasku;
  • potvrdite usaglašenost sa svim primenjivim standardima i tehničkim propisima;
  • ispunite zahteve programa PECAE kako biste osigurali kvalitet proizvoda, zaštitili javnost od proizvoda koji su ispod standarda i zaštitili lokalne proizvođače od nepoštene konkurencije od neovlašćenih uvezenih proizvoda koji nisu usaglašeni sa lokalnim standardima;
  • pribavite potvrdu o usaglašenosti obavljanjem obaveznih fizičkih kontrolisanja, laboratorijskog ispitivanja, provera fabrika i verifikacije dokumentacije.

Ovlašćeni dobavljač PECAE usluga

Kao vodeću svetsku kompaniju koja pruža usluge kontrolisanja, sertifikacije, ispitivanja i verifikacije, Kamerun nas je ovlastio da pružamo usluge procene usaglašenosti pre isporuke prema zahtevima programa PECAE. Kao rezultat toga, možemo da vam ponudimo:

  • jedno jedinstveno mesto za sve sertifikacije širom sveta;
  • ključno upravljanje nalogom u vašoj zemlji i/ili u našoj kancelariji za upravljanje ugovorima;
  • trenutni pristup informacijama o vašoj porudžbini;
  • podršku u povezivanju svih strana koje učestvuju u procesu;
  • prilagođena rešenja za vaše zahteve;
  • diskretnu inspekciju pri dolasku (obavezna za sve pošiljke koje stižu u Kamerun).

Kontaktirajte nas još danas da biste saznali više o našim uslugama usaglašenosti proizvoda sa programom PECAE.