Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Da biste uvezli bilo koji zaštićeni proizvod u Alžir, potrebno je da posedujete dokument o usaglašenosti (sertifikat kvaliteta), izdat od strane ovlašćenog tela za kontrolu i sertifikaciju. Ovaj dokument mora da potvrdi da je roba u skladu sa tehničkim propisima i standardima zemlje.

Kao kvalifikovano telo za sertifikaciju i kontrolisanje, a da bi olakšao carinjenje, SGS može da izda odgovarajući dokument o usaglašenosti, poznat kao Certificat de Contrôle de Qualité des Marchandises. Ovaj sertifikat o usaglašenosti mora da bude izdat u zemlji izvoza.

Alžirski sertifikat kvaliteta osigurava da roba zadovoljava zahtevane propise vezane za bezbednost, kvalitet i sigurnost, omogućava međunarodnu trgovinu, sprečava zastoje prilikom carinjenja i smanjuje potencijalne gubitke kod uvoza proizvoda koji ne zadovoljavaju zahteve.

Mi izdajemo sertifikate o usaglašenosti (CoC) za robu koja treba da se izveze, na osnovu preispitivanja izveštaja koji obuhvataju:

  • fizičku kontrolu pre otpreme;
  • uzimanje uzoraka, ispitivanje i analizu u akreditovanim laboratorijama.

CoC se izdaje onda kada se potvrdi usaglašenost.

Sa decenijama iskustva u upravljanju programima za procenu usaglašenosti širom sveta, nudimo izvoznicima efikasna i sveobuhvatna rešenja koja će osigurati da pošiljke budu u saglasnosti sa alžirskim zahtevima.