Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Dobijanje carinskog odobrenja i saradnja na papiru za rute vašeg tovara mogu biti spori i složeni, naročito ako su umešane treće strane. Mi u SGS-u razumemo složenost kretanja tovara u tranzitu putevima, železnicom i preko vode i mi smo dizajnirali TranzitNet sa ovim složenostima na umu. Pod nadzorom iz Ženeve, mi upravljamo TranzitNet uslugama direktno ili preko dodeljenih partnera kao što su asocijacije operatera za putni saobraćaj ili sličnih neutralnih organizacija.

TranzitNet je bezbedna, više-jezička mrežno zasnovana platforma koja beleži, kontroliše i nadgleda tranzitne deklaracije da bi znatno smanjila vaše vreme provedeno u tranzitu. TranzitNet omogućava industriji transporta i logistike da podnese elektronsku carinsku tranzitnu deklaraciju zajedno sa finansijskom garancijom koja pokriva njenu obavezu plaćanja carinskog duga. 

Mi nabavljamo dosledno provereno odobrenje za svakog potencijalnog klijenta od SGS osiguravača i kao nalogodavci prema carini uspostavljamo garancije za carinu ali u ime TranzitNet klijenata, pokrivajući obavezu plaćanja poreza i drugih obaveza za sve tranzitne operacije klijenta. (Garancije se nalaze na mestu gde je počeo tranzit i pokrivaju kretanje do odredišta.) Klijent plaća proviziju za svako tranzitno kretanje. 

Prednosti TranzitNet-a

  • Brzina: TranzitNet je brži i jeftiniji od ostalih službi putnog tranzita
  • Pristupačnost: TranzitNet je poboljšana i elektronska alternativa postojećem papirnom sistemu i funkcioniše kako u zemljama EU, tako i u zemljama van EU
  • Poverenje: TranzitNet izbegava potrebu da pojedinačni operateri daju tranzitne garancije bilo u korist klijenata SGS-a bilo u korist carine
  • Olakšice: TranzitNet pruža carini unapred poslate informacije (CE 648/2005) i u skladu je sa EU-NCTS i turskim zahtevima olakšavajući brže prelaženje granice i brzo oslobađanje za tranzit
  • Mogućnost praćenja: TranzitNet pruža svim učesnicima (klijentima, centrima za klijente i principalima) pregled trenutnog statusa kretanja tranzita elektronskim putem
  • Ekonomija: kao mrežno zasnovan sistem, TranzitNet ne zahteva nijednu drugu IT strukturu osim pristupa internetu

Kao prilagodljiva mrežna platforma, TranzitNet može da se prilagodi tranzitnim operacijama u drugim zemljama i regionima ili carinskim savezima širom sveta.   

Saznajte više.

transitnet

SGS e-Carina portal Usluga

Objedinjuje sve usluge, savete, sredstva i podršku potrebnu za kreiranje bržeg, jeftinijeg načina da se ubrza pošiljka kroz kopnene i lučne granične prelaze.

POSETI SADA