Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

OMNIS™ praćenje u realnom vremenu koje pruža SGS – obezbedite da se roba kreće bez zastoja i održi svoj integritet dok putuje kroz razne teritorije, preko različitih zemalja i između oblasti koje kontroliše carina.

U današnjoj kompleksnoj trgovinskoj sredini punoj izazova, praćenje robe u tranzitu je često od velikog značaja. Održavanje integriteta robe je od kritičnog značaja dok ona putuje kroz razne teritorije, preko različitih zemalja i između oblasti koje kontroliše carina, kao što su lučki terminali, povezana skladišta i slobodne zone. Tovar mora da se kreće sa minimalnim brojem prekida i bez kompromisa po pitanju integriteta.

Naš specijalizovani sistem za kontrolu tovara, OMNIS, nam omogućuje da kreiramo prilagođena rešenja za praćenje koja zadovoljavaju potrebe naših klijenata. U Gani, na primer, naše rešenje za praćenje se koristi već tri godine u saradnji sa carinom Gane. Mi pratimo sav tovar koji prolazi kroz zemlju, od morskih luka na obali Atlantika do zemalja na severu koje ne izlaze na more. U Keniji radimo sa Kenijskom upravom za prihode (KRA) kako bi implementirali visoko sofisticirano rešenje za praćenje kontejnera i vozila koji su u okviru programa Elektronski sistem za tranzit tovara (ECTS).

OMNIS nije od koristi samo carinskoj administraciji. On je takođe dostupan kompanijama i organizacijama koje žele da znaju šta se dešava sa vozilima iz njihovom voznog parka ili sa posebnim sredstvima velike vrednosti u tranzitu. OMNIS rešenje se može prilagoditi većini kompanija i organizacija.

Korišćenje tehnologije za praćenje tovara

Pronalaženje pravog rešenja za vaše potrebe zahteva pažljivo razmatranje.  Naš tim stručnjaka će vam pomoći u razmatranju:

 • potrebnog nivoa za praćenje;
 • tačnosti praćenja;
 • potrebe za informacijama u realnom vremenu;
 • tipa, formata i učestalosti obaveštenja;
 • lokalne infrastrukture;
 • broja tranzitnih hodnika i udaljnosti koje treba preći;
 • gustina tranzitnog saobraćaja;
 • postojećih zakona, propisa;
 • postojećih državnih IT sistema, kao što su sistemi za upravljanje carinom.

Tehnološki motor koji stoji iza OMNIS sistema je Savi Mobile Tracking System™, integrisana kombinacija specijalizovanog softvera i hardvera koja omogućava neprekidno praćenje tovara. Savi Mobile Tracking System omogućava skalabilnost praćenja, praćenje sredstava u realnom vremenu bilo gde u svetu pomoću satelita, GPS-a, GRPS-a i pruža najraznovrsnije i korisnički orjentisane metode za obaveštavanje preko e-pošte, SMS-a i interneta.

U saradnji sa najboljim tehnološkim partnerom, možemo da stvorimo potpuno integrisano i usklađeno rešenje koje odgovara vašim potrebama, uključujući:

 • procenu potreba i studije izvodljivosti;
 • dizajn i prilagođavanje rešenja;
 • delimično ili potpuno finansiranje kompletnih rešenja;
 • potpunu implementaciju rešenja u saradnji sa privatnim sektorom i/ili vladama;
 • interakciju sa davaocima garancija, operaterima (logističkim i transportnim kompanijama).

Kontaktirajte nas da biste saznali više o našem rešenju za praćenje OMNIS.