Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Ova obuka predstavlja uvod za sve koji se bave razvojem, uvođenjem i primenom menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja (SCSMS) na osnovu ISO 28000.

SCSMS usaglašen sa zahtevima ISO 28000 pomaže vam da ispitate i kontrolišete rizike i pretnje za lanac snabdevanja organizacije u svim fazama, uključujući transport robe kroz lanac snabdevanja. To vam omogućava da usredsredite resurse i napore na oblasti visokog rizika i da zainteresovanim stranama pokažete da je bezbednost proces kojim se upravlja sa odgovornošću.

Nakon završetka obuke moći ćete da:

  • objasnite namenu ISO 28000:2007,
  • opišete zahteve ISO 28000:2007,
  • objasnite vezu između tačaka ISO 28000: 2007,
  • razumete kako da koristite ISO 28000 za stalna poboljšavanja SCSMS-a.

Obuka je uvod za sve koji se bave razvojem, uvođenjem i menadžmentom SCSMS-a na osnovu ISO 28000. Ako planirate da završite i druge obuke u vezi sa SCSMS-om, kao što su obuka za internog proveravača i obuka za vodećeg proveravača, tokom ove obuke steći ćete znanje o standardu ISO 28000, na osnovu koga ćete razvijati veštine provere.

Obuka se sastoji od predavanja i radionica za vežbu.

Učesnici ne moraju da imaju predznanje o sistemima menadžmenta sigurnošću informacija ili o standardu ISO 28000 pre pohađanja kursa.

Kontaktirajte odmah SGS da biste saznali više o SGS-ovoj obuci za upoznavanje sa ISO 28000.