Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova služba za konsultovanje u vezi sa skeniranjem - tržišna stručnost, znanje na licu mesta i iskustvo koje vam je potrebno za implementaciju tehnologije skenera.

Pri implementaciji tehnologije skenera za vladinu organizaciju, od ključnog je značaja izabrati pravo tehničko rešenje. Mi u SGS-u imamo veliko iskustvo u implementaciji tehnologije skenera, od definisanja vašeg projekta, finansiranja opreme i regrutovanja do obuke operativnog tima. Mi smo radili sa nekoliko vlada kako bi im pomogli i izabrali najefikasniju opremu koja bi zadovoljila i trgovinske šeme i lokalnu sredinu.

Pomoć oko tendera

Možemo vam pomoći da napišete referentne uslove za tendere ili da procenite ponude. Naši SGS stručnjaci rade sa svim proizvođačima skenera i naša stručnost je neprocenjiva, pomažući vam u proceni ponuda proizvođača i obezbeđujući da oprema odgovara vašim potrebama.   

Prisustvovanje ispitivanju treće strane

Fabrički testovi prihvatljivosti (FAT) i testovi prihvatljivosti na licu mesta (OSAT) su od ključnog značaja za implementaciju bilo koje opreme za skeniranje. Oni štite vaše interese obezbeđujući da svaka garancija koju je dao prodavac može da se aktivira kad god je to potrebno. Mi ćemo prisustvovatii FAT i OSAT testiranju kod proizvođača i na vašoj lokaciji, da bi osigurali da oprema odgovara tehničkom opisu, relevantnim propisima i specifikacijama i da ispunjava tražene radne zahteve.

Provere

Razvili smo opširnu proveru da bi osigurali pouzdanost vašeg sistema za skeniranje i učestalost i kvalitet vašeg održavanja mašine. To uključuje:

  • operativne provere - pregled trenutne logistike, procena toka dokumenata i procena operatera;
  • bezbednosne provere - bezbednost od radijacije, bezbednosne aspekte na licu mesta kao što su procedure za hitne slučajeve i prava intelektualne svojine;
  • tehničke provere - za osiguranje tehničke pouzdanosti opreme i usaglašenosti sa specifikacijama/obavezama iz ugovora;
  • provere organizacije održavanja.

Pored provere,nudimo spektar dodatnih rešenja, uključujući:

  • implementaciju tehničkih rešenja za skenere, u saradnji sa proizvođačem skenera;
  • pregled organizacije održavanja, uključujući snabdevanje i upravljanje rezervnim delovima;
  • razvoj novih i boljih/efikasnijih procedura;
  • obuku tima za održavanje (obuka za osvežavanje znanja, posebna obuka bazirana na slabostima identifikovanim u toku provere);
  • praćenje organizacije održavanja.

Saznajte više o našoj službi za konsalting u vezi sa skenerom.