Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Za jačanje naše službe za bezbednost granica, nudimo širok spektar usluga koje dopunjuju vaše operacije skeniranja, uključujući provere i sertifikacije, profilisanje rizika i upravljanje, filtere skeniranja i daljinsku analizu.

Znak SGS sertifikacije

S obzirom na bezbednosne zahteve i očekivanja vezana za kvalitet koja rastu svaki dan, potrebno da pokažete da vaša oprema zadovoljava međunarodne standarde. Naše kancelarije i ovlašćene laboratorije širom sveta vam mogu pružiti garanciju koja vam je potrebna putem provere i sertifikovanja vaše opreme kako bi bili sigurni da je ona zadovoljavajuća.

Mi Vam nudimo kompletan spektar usluga sertifikacije kroz širok spektar tržišta i geografija. Naši znaci SGS sertifikacije su priznati širom sveta kao dokaz usaglašenosti sa međunarodnim smernicama, kvalitetom i pouzdanošću. One su vidljiv znak dosledne proizvodnje i učinka, kvaliteta i nezavisne kontrole od strane renomiranog organa za sertifikaciju.  

SGS znak sertifikacije uključuje:

  • Sertifikaciju karakteristika skenera: procenjivanje i sertifikovanje specifikacija vaše opreme na osnovu serije predefinisanih testova.
  • Sertifikat za bezbednost od radijacije: sertifikacija usaglašenosti vaše opreme koja se bazira na ICRP preporukama, IAEA smernicama, EU direktivama i SAD standardima.

Naše kancelarije i laboratorije širom sveta nam omogućavaju da vam ponudimo spektar drugih industrijskih testiranja i znakova sertifikacije baziranih na lokalnim ili međunarodnim standardima, kao što su ISO, CSA, IEC, IP, Code i CE.

Kontaktirajte nas da saznate više o tome kako naše provere i sertifikacije skenera mogu da vam pomognu da održavate vašu opremu u okviru optimalnog standarda.

Profilisanje rizika

Donošenje odluka o tome da li tovar podleže skeniranju, fizičkom ispitivanju, skeniranju ili "grin lejn" carinjenju može da dovede do značajnih zakašnjenja pošiljke. Naš SGS stručni softverski alat SGS Profiler® može da vam pomogne da donesete te odluke bezbedno, za kratko vreme.

SGS Profiler je potpuno automatizovan alat koji analizira podatke iz transakcija velikom brzinom. Koristeći informacije o riziku u vezi entiteta trgovine (lokalnih i međunarodnih), robe, izvora nabavke i načina transporta, SGS Profiler upoređuje podatke o tovaru sa vrednostima rizika da bi stvorio automatsku procenu rizika i instrukcije za odgovarajuću intervenciju. Ove informacije omogućavju vašem timu u luci da donese informisanu odluku o tome da li da se nastavi sa diskretnom inspekcijom ili istražuje dalje.  

Kontaktirajte nas da biste saznali kako SGS Profiler može da ojača Vašu službu za skeniranje.

Filter skenera

Ne nude svi skeneri isti nivo učinka. Ako je gustina tovara iznad ili ispod penetracione snage vašeg skenera, skenirana slika će biti lošeg kvaliteta.

Odgovarajući na potrebe naših klijenata, naš SGS tim je razvio filter za skener koji tačno procenjuje koje pošiljke su odgovarajuće za vaš skener, upoređujući gustinu različitih vrsta tovara sa instaliranim kapacitetom skenera.  

Kontaktirajte nas da biste saznali kako možete da instalirate i koristite SGS filter za skener u radu vaše službe.

Daljinska analiza

Kombinujući najnovije tehnologije za inspekciju i komunikaciju razvili smo službu koja omogućuje vladama, carinskim organizacijama i nacionalnim vlastima da daljinski posmatraju radioskopske slike robe i kontejnera koje su generisane u objekima za skeniranje.

Saznajte kako daljinska analiza može da poboljša vaše procedure na licu mesta i pojača sigurnost.