Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ovo nadgledanje podrške – uvećajte uticaj svoje organizacije do maksimuma uz ograničene resurse.

Bez obzira da li ste nevladina organizacija, fondacija ili donator, suočavate se sa izazovom postizanja maksimalnog uticaja uprkos ograničenim resursima. Da biste na najbolji način iskoristili resurse koje imate, morate osigurati efikasnost svog rada i smanjiti rizik pogrešne dodele i neprikladne upotrebe vaših sredstava. Naša usluga nadzora pomoći vam omogućava da pratite aktivnosti u organizaciji kako biste preduzimali brze korektivne radnje kada su one potrebne.

Zašto bi trebalo da izaberete SGS-ov nadzor pomoći?

Naši lokalni stručnjaci se nalaze u zemlji i mogu redovno ili povremeno da nadgledaju aktivnosti za vas kako bi vam informacije koje su vam potrebne za praćenje napretka bile na dohvat ruke. Naši stručnjaci će vas obavestiti o lokalnim običajima i primenjivim zakonima, pored međunarodne najbolje prakse. Na taj način možete biti ubeđeni da će vaš rad biti usklađen sa zakonskim i kulturološkim očekivanjima. Napravićemo prilagođene intervencije nadzora na osnovu vašeg jedinstvenog okruženja, standarda organizacije i rizika koje želite da preduzmete. Uzimamo u obzir aktivnosti koje želite da predložite, zainteresovane strane obuhvaćene vašim lancem pomoći i razvoja i rezultate koje težite da postignete.

Mi nudimo:

  • verifikaciju na mestu nabavke:
  • lokalni nadzor projekata i rezultata;
  • prikupljanje podataka i pregled korisnika;
  • pojačanu kontrolu nad lancem snabdevanja;
  • smanjeni rizik od zloupotrebe, prevare, korupcije;
  • praktične načine za poboljšanje efikasnosti i vrednosti za novac;
  • pristup na jednom jedinstvenom mestu svim neophodnim uslugama ispitivanja, verifikacije i sertifikacije, uključujući ispitivanje vakcina, uzorkovanje građevinskog materijala, nadzor prilikom utovara i istovara i ISO provere.

Vaš partner u poverenju

Kao vodeća svetska kompanija za kontrolisanje, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju i postavili smo globalni standard kvaliteta i integriteta i verujemo da odgovornost nikad ne prestaje. Podržavamo vas u vašem traganju za neprekidnim poboljšanjem.

Obratite nam se da biste saznali više.