Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS služba za unapred poslate informacije o tovaru(ACI) pruža javnim i privatnim trgovinskim operaterima sveobuhvatne elektronske informacije o tovaru pre dolaska robe u zemlju uvoza, u cilju pomoći pri obradi i carinjenju.

Kako ACI radi?

ACI pruža podatke u realnom vremenu ovlašćenim stranama, na bilo kojoj lokaciji putem internet aplikacije. Ovo omogućava pravovremenu obradu dokumentacije o uvozu/izvozu kao i detaljno nadgledanje saobraćaja robe koja se uvozi/izvozi.

 • Izvoznik ili njegov prevoznik popunjava ACI formular, prilažući potrebnu dokumentaciju (tovarni list, fakturu i deklaraciju o izvozu) u elektronskom formatu pre (ili odmah nakon) utovara robe.
 • SGS potom proverava da li su dokumentacija i informacije kompletne i u saglasnosti sa svim važećim odredbama.
 • Relevantne informacije su dostupne na internetu u realnom vremenu svim ovlašćenim stranama uključenim u transakciju (uvoznik, prevoznik, carina, itd.) putem ACI aplikacije. 
 • Pristup informacijama se može kontrolisati putem podešenih prava pristupa, u zavisnosti od zahteva korisnika.

Prednosti ACI

 • Informacije o tovaru dostupne pre dolaska robe
 • Smanjeni troškovi za lučke agente
 • Praćenje transakcija u realnom vremenu
 • Generisanje trgovinske poslovne inteligencije
 • Upravljanje rizikom i kontrola prevara
 • Mogućnost interakcije sa programom Profiler®, SGS alatom za analizu rizika, radi identifikovanja potencijalnih pretnji javnom zdravlju, bezbednosti ili legalnoj trgovini, pre dolaska tovara.  
 • Može se podesiti za interakciju sa drugim aplikacijama, kao što su sistemi upravljanja carinom.

Zašto izabrati SGS kao vašeg ACI partnera

Od 1965. godine, SGS sa ponosom uslužuje one državne uprave širom sveta koje su nam poverile verifikovanje trgovinskih transakcija. Osećamo da naše jedinstveno iskustvo znači da možemo da vam pružimo najbolju moguću uslugu u svim aspektima nadgledanja i verifikacije uvoza.

Otkrijte kako SGS služba za unapred poslate informacije o tovaru može da doda vrednost vašem poslovanju.