Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ova kontrola devizne razmene - pruža efikasno nadgledanje devizne razmene pomoću našeg kompjuterizovanog sistema za kontrolu izvozne platne razmene (CEPECS) da bi spojila banke i zainteresovane strane u jednu elektronsku platformu koja se bazira na internetu i ne koristi papire.

Za sve kompleksnija tržišta, sistem praćenja devizne razmene u realnom vremenu koji se zasniva na internetu je veoma efikasan alat. Sredina bez papirologije omogućava svim značajnim zainteresovanim stranama da rade zajedno u društvenoj mreži u realnom vremenu, tako da banke i njihovi klijenti mogu da prate i kontrolišu dostavljanje robe i dokumenata transportnog izvoza i brzo reaguju na neregularnosti pre carinjenja. 

Sistem za nadgledanje devizne razmene omogućuje:

  • bankama da kontrolišu tok procesa, nadgledaju raspodelu sredstava i prate denominirane devizne naloge (FCDA-ovi) koristeći interfejs baziran na internetu;
  • regulatornim agencijama da pregledaju elektronsko podnošenje dokumenata pre izvoza na graničnim mestima;
  • nadgledanje i praćenje svih podnesaka u realnom vremenu;
  • povećanu usaglašenost i postrojenja za prilagođeno i precizno izveštavanje;
  • podršku timovima za proveru i istraživanje i povećanu efektivnost pomoću brzog reagovanja.

Naši SGS stručnjaci imaju iskustvo nadgledanja devizne razmene širom sveta i naš kompjuterizovani sistem za kontrolu izvozne platne razmene (CEPECS) je podešen za korišćenje u više zemalja da bi spojio zainteresovane strane za proces izvoza preko jedne komunikacione platforme. Infrastruktura CEPECS-a će podržati više projekata i dozvoliti stvaranje i popunjavanje interaktivne baze podataka u okviru sistema.

Koristeći naše SGS CEPECS rešenje, garantovatovaćemo vam da su vaše kontrole devizne razmene čvrsto osigurane i da efikasno rade da bi minimizovale grešku i uštedele vreme. Kontaktirajte nas da saznate više.