Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ovi sistemi upravljanja carinom - poboljšavaju transparentnost i komunikaciju, smanjuju zastoje prilikom carinjenja robe i maksimizuju prikupljanje carinskih prihoda.

Integrisani sistemi upravljanja carinama su dizajnirani da podrže procese uvoza i izvoza, ubrzaju transakcije i smanje troškove međunarodne trgovine. Oni poboljšavaju saglasnost sa pravnim zahtevima koji regulišu međunarodnu trgovinu i omogućavaju bolju saradnju u:

  • carinskoj obradi;
  • tranzitu i prezentaciji;
  • klasifikaciji;
  • eletronskoj komunikaciji i štampanju dokumenata.

Više od 85 zemalja širom sveta koriste sisteme za upravljanje carinama da bi omogućili carinama da efikasnije izvršavaju svoje odgovornosti finansija i kontrole. Međutim, sam automatizovani sistem ne garantuje eliminaciju proceduralnih zastoja, nedostatka transparentnosti i nedoslednih procesa carinjenja.

Naši SGS stručnjaci su sarađivali sa više zemalja da bi stvorili sisteme upravljanja carinom zajedno sa sistemima za elektronsku razmenu podataka. Ova rešenja omogućuju stranama kao što su banke, ministarstva i transportne linije privatnog sektora da se neprimetno međusobno uklope i koriste jedan prozor za slanje i primanje poruka, čime se poboljšava brzina komunikacije i eliminiše dupliranje instrukcija.

Kontaktirajte nas da biste saznali više o tome kako naši sistemi za upravljanje carinom mogu da vam pomognu.