Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Uvereni smo da možemo da damo istinski doprinos održivom načinu života.

U kompaniji SGS, naše shvatanje održivosti se ne odnosi samo na smanjenje naših emisija ugljenika, održavanje najviših profesionalnih standarda i pružanje mogućnosti našim zaposlenima da ostvare karijeru koja ih ispunjava. Nastojimo i da povećamo pozitivne uticaje koje naše poslovanje ima na društvo. Kroz sve naše usluge podržavamo poverenje i transparentnost, kako u poslovnom, tako i u javnom sektoru. Veličina naše kompanije omogućava da se ova najbolja praksa širi preko globalnih lanaca vrednosti, a posvećenost naših zaposlenih održava našu usmerenost na lokalne zajednice u kojima poslujemo. Pored toga, mnoge naše usluge su direktno povezane sa održivošću, kao što su standardi za zaštitu životne sredine i bezbednost proizvoda.

Ove godine naš izveštaj o održivosti u celosti je objavljen na Internetu. Nadamo se da ćemo na taj način pružiti priliku da više naših zainteresovanih strana stekne uvid u način na koji upravljamo održivošću i našim učincima. Ovaj izveštaj je dostupan na veb sajtu SGS.com na engleskom jeziku, zajedno sa informacijama o našem pristupu održivosti i studijama slučaja sprovedenim na našim lokalnim inicijativama.