Telefonski broj linije za pomoć koji pozivate je obezbeđen za besplatno međunarodno pozivanje preko usluge direktnog pristupa kompanije AT&T.

Da biste koristili ovu uslugu, prvo pozovite pristupni broj kompanije AT&T koji je određen za zemlju iz koje zovete. Ovaj broj će vas povezati sa AT&T centrom u Sjedinjenim Državama. Čućete muzički ton i izjavu AT&T brendiranja: „(bing) AT&T.“ Nakon što čujete ovaj ton, pozovite broj linije za pomoć i AT&T će povezati poziv sa službom za Globalnu usaglašenost.

Ono što sledi je skup detaljnih uputstava za pozivanje linija za pomoć koje su obezbeđene za međunarodni direktan pristup kompanije AT&T.
  1. Pozovite sa „fiksnog telefona“ koji omogućava međunarodne pozive (a ne sa mobilnog telefona). Obavite sve što je potrebno na telefonu koji koristite da biste dobili slobodnu liniju i pozivni ton pre obavljanja lokalnog poziva.
  2. Pozovite broj za direktan pristup kompanije AT&Tza zemlju iz koje pozivate. Ne okrećite nikakve prefikse ili druge brojeve. Nema pozivnog broja za zemlju i nema pozivnog broja za grad.
  3. Čućete ton i snimljen glas koji će reći „AT&T.“* Nakon što čujete ovaj ton, pozovite 10-cifreni broj linije za pomoć, za vašu kompaniju. Ne okrećite nikakve prefikse ili druge brojeve
  4. Bićete povezani sa službom za Globalnu usaglašenost. Čućete snimljeni glas koji će vam ponuditi da izaberete jezik koji biste želeli da koristite, a potom ćete čuti snimljeno objašnjenje o nameni linije. Ako izaberete jezik koji nije engleski, služba za Globalnu usaglašenost će uključiti tumača da vam pomogne u vezi vašeg poziva. Molimo vas za strpljenje, jer proces uključivanja tumača može da potraje nekoliko minuta. Čućete muziku dok čekate.
  5. Stručnjak za komunikaciju službe za Globalnu usaglašenost će odgovoriti na vaš poziv i predstaviće se. Ukoliko je tumač uključen u poziv, on ili ona će vas pozdraviti na vašem jeziku i objasniće da je on ili ona prisutna da pomogne Stručnjaku za komunikaciju u prikupljanju vaših podataka.
*Napomena: U nekim zemljama ili sa nekim telefonskim sistemima, AT&T operater može da odgovori u Koraku 3. Pozivalac može verbalno da operateru da broj Etičke linije za pomoć ili da je ukuca preko telefona. Ukoliko operater kaže da je potreban broj telefonske kartice ili kreditne kartice da bi se obavio poziv preko broja za Etičku liniju za pomoć, to znači da broj nije pravilno obezbeđen u kompaniji AT&T.