Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Zaposleni i spoljni saradnici treba da prijave svaku zabrinutost i sumnju u vezi sa kršenjem Pravilnika.

Cyber Security

Prijavite kršenje

Ako želite da postavite pitanje ili prijavite sumnju na kršenje Kodeksa, možete nazvati liniju za pomoć vezano za integritet ili podneti pisani izveštaj na mreži.

Prijavite kršenje

Vodimo računa o tome da osobe koje su tražile savet u vezi sa kršenjem Pravilnika ili su prijavile slučaj istog ne trpe osvetu ili negativne posledice u bilo kom obliku.

U slučaju da zaposleni imaju nedoumica oko značenja Pravilnika ili njegove primene u određenim okolnostima, o tome treba da razgovaraju sa pretpostavljenima, direktorom, odeljenjem za ljudske resurse ili SGS-ovim odeljenjem za pravna pitanja. Zaposleni mogu da razgovaraju i sa internim proveravačima o svim pitanjima koja se odnose na ovaj Pravilnik.

Ukoliko zaposleni nisu u mogućnosti ili smatraju da je neprikladno da izraze svoju zabrinutost rukovodiocima, uvek mogu da kontaktiraju SGS-ovog glavnog službenika za usaglašenost. Zaposleni koji su svesni kršenja ili sumnjaju na kršenje Pravilnika treba o tome da podnesu prijavu SGS-ovom glavnom službeniku za usaglašenost.

Tim zadužen za usaglašenost se bavi samo pritužbama za koje je nadležan, kao što su zlonamerne optužbe, komercijalne primedbe i pritužbe koje se ne odnose na pitanje integriteta i komercijalna pitanja. Opšta pitanja koja se tiču menadžmenta i konkretni problemi sa menadžerom, ako se ne odnose na kršenje Pravilnika, kao i sporovi u vezi sa platom, moraju se rešiti u vašoj zemlji, bilo preko vašeg nadzornika ili menadžera, bilo preko odeljenja za ljudske resurse. Ako niste sigurni u vezi sa prijavljivanjem nekog prekršaja, to treba da učinite uz pomoć datih smernica.