Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Da bi saznali više o vama na ličnom nivou, naši predstavnici tokom intervjua će vam postavljati pitanja vezana za posao kako bi stekli uvid u vaše sposobnosti i motivisanost za kompaniju. Postavljaćemo vam pitanja o prethodnom iskustvu, ključnim dostignućima i drugim informacijama koje se obično traže tokom svakog razgovora za posao.

Šta SGS traži u vama?

SGS regrutuje i razvija svoje osoblje u glavnim kompetencijama. Naši stručnjaci za intervju će vam postavljati pitanja koja će nam omogućiti da razumemo primere vašeg prethodnog ponašanja i iskustva koji se odnose na vaš uspešan učinak u kompaniji SGS.

Koji tip pitanja možete da očekujete?

Pitanja koja će vam postavljati SGS stručnjaci za vođenje intervjua će verovatno biti slična onima u drugim kompanijama. To je zato što SGS, poput mnogih drugih kompanija, smatra da bihejvioralno intervjuisanje predstavlja važnu alatku za predviđanje kandidatovog potencijala za uspeh na poslu. Biohejvioralno intervjuisanje je u osnovi razgovor za posao sa ciljem dobijanja podataka od vas o vašem relevantnom prethodnom ponašanju i učinku - podaci koje će stručnjaku za intervjue reći kako ćete obavljati posao. Princip ove tehnike jeste da prethodno ponašanje predviđa buduće ponašanje.

Tokom bihejvioralnog intervjua, biće vam postavljen niz standardizovanih pitanja.

Primeri pitanja su sledeći:

  • Recite mi nešto o tome kada ste zadali cilj i niste mogli da ga ispunite ili postignete.
  • Dajte mi primer kada ste pokazali inicijativu i preuzeli vođstvo.
  • Recite mi nešto o tome kada ste mogli uspešno da sarađujete sa drugom osobom čak i kada vas taj pojedinac lično ne voli (ili obrnuto).
  • Dajte mi primer kada ste upotrebili svoj iskustvo da biste rešili neki problem. 

Koliko dugo će trajati razgovor za posao?

Većina razgovora za posao traje oko 45-60 minuta, ali ne postoje striktna vremenska ograničenja.

Znajte šta ste uradili – pregledajte svoju biografiju i druge informacije

Naši stručnjaci za intervjuisanje počinju sa pripremama za vaš razgovor za posao tako što će pregledati vašu biografiju i ostale informacije koje ste predali. Stoga bi trebalo da budete spremni da razgovarate o prethodnom iskustvu.

Razmislite o prethodnim uspesima iz svih aspekata života

Tokom razgovora mi tražimo vaš najbolji primer koji odgovara na pitanje tokom razgovora - bez obzira odakle je.

Dok škola i radno iskustvo pružaju sjajne primere prošlog poslovnog ponašanja, možete slobodno da koristite i primere iz drugih aspekata svog života - poput volonterskih aktivnosti, iskustva iz vojske, klubova, organizacija itd.

Vežbajte kako da dajete potpun odgovor na naša pitanja

SGS stručnjaci za intervjuisanje će tražiti potpun odgovor kako bi najbolje razumeli vaše prethodno ponašanje. Vaš odgovor na naša pitanja bi trebalo da počne davanjem informacija o situaciji u kojoj se odigralo vaše ponašanje, o radnjama koje ste preduzeli i rezultatima tih akcija.