Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS ima jasnu viziju da ostane neprikosnoveni lider na tržištu kontrolisanja, verifikacije, ispitivanja i sertifikacije.

Naš uspeh zavisi od stalnog razvoja naših zaposlenih.

Prilagođena obuka

Zbog naše kulture visokog učinka, ljudi žude da postignu mnogo. Mnogo ulažemo u obuku i svakome su date alatke za učenje kako bi ispunjavali svoje uloge. Planovi razvoja su realistični i prilagođeni vama kao pojedincu.

Svet mogućnosti

Težimo tome da svojim ljudima pružimo raznolika i stimulativna iskustva koja proističu iz promene uloga, rada u različitim preduzećima i geografskim lokacijama i, gde je to moguće, da ih klijenti vide.

Zahvaljujući našoj prilagodljivoj strukturi, svako stiče vidljivost i priznanje.