Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Naša vrednost društvu je omogućavanje boljeg, sigurnijeg i međusobno povezanijeg sveta.

Gde god da ste u svetu i kojom god delatnošću da se bavite, možete se osloniti na naše međunarodne timove stručnjaka koji će vam pružiti specijalizovana poslovna rešenja kako bismo vaše poslovanje učinili bržim, jednostavnijim i efikasnijim.

Partner smo vam da pružimo nezavisne usluge koje će vam pomoći da poboljšate poslovanje, smanjite rizik i razvijete pametna rešenja.

Profil naše Grupe

SGS je vodeća svetska kompanija za kontrolisanje, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju. Priznati smo kao globalni reper za kvalitet i integritet. Sa više od 96 000 zaposlenih, poslujemo u vidu mreže sa preko 2 700 predstavništava i laboratorija širom sveta.

Naše glavne usluge mogu se podeliti u četiri kategorije:

  • Kontrolisanje: naš sveobuhvatan spektar vodećih svetskih usluga na polju kontrolisanja i verifikacije, kao što su provera stanja i težine trgovinske robe u tranzitu, pomaže vam da kontrolišete kvantitet i kvalitet i da zadovoljite sve relevantne regulatorne zahteve u različitim delovima sveta i na različitim tržištima;
  • Ispitivanje: naša globalna mreža laboratorija za ispitivanje, sa svojim stručnim i iskusnim osobljem, omogućava vam da smanjite rizike, skratite vreme potrebno da roba stigne na tržište i ispitate kvalitet, sigurnost i performanse vaših proizvoda u skladu sa relevantnim zdravstvenim, sigurnosnim i regulatornim standardima;
  • Sertifikacija: omogućavamo vam da, kroz proces sertifikacije, potvrdite da su vaši proizvodi, procesi, sistemi ili usluge usaglašeni sa nacionalnim ili međunarodnim standardima i propisima ili sa standardima koje definiše klijent;
  • Verifikacija: osiguravamo da vaši proizvodi i usluge budu usaglašeni sa globalnim standardima i lokalnim propisima. Kombinovanjem globalnog prisustva sa lokalnim znanjem, neprevaziđenim iskustvom i stručnošću u gotovo svakoj oblasti industrije, kompanija SGS pokriva celokupan lanac snabdevanja, od sirovina do potrošnje gotovog proizvoda.

Neprekidno nadmašujemo očekivanja naših klijenata i društva u celini, kako bismo pružali vodeće usluge na tržištu, gde god da su one potrebne. Kao lider u oblasti pružanja specijalizovanih poslovnih rešenja koja poboljšavaju kvalitet, sigurnost i produktivnost i smanjuju rizik, pomažemo korisnicima da se lakše snađu u svetu koji je sve više uređen pravilima. Naše nezavisne usluge dodaju značajnu vrednost poslovanju naših klijenata i osiguravaju njegovu održivost.

Pored toga što pružamo usluge koje unapređuju održivi razvoj, naše vrednosti izražavaju i našu posvećenost korporativnoj održivosti. Za nas, održivost je upravljanje dugoročnim, profitabilnim poslovanjem uz uzimanje u obzir svih pozitivnih i negativnih ekoloških, društvenih i ekonomskih posledica koje utiču na društvo. Više informacija o našim politikama i programu održivosti potražite u našem odeljku "Korporativna održivost".

Naša vizija

Naš cilj je da budemo najkonkurentnija i najproduktivnija uslužna organizacija na svetu. Naše glavne kompetencije u oblastima kontrolisanja, verifikacije, ispitivanja i certifikacije neprekidno se poboljšavaju kako bi bile najbolje u svojoj klasi. One predstavljaju suštinu naše kompanije. Tržišta koja smo odabrali biće određena isključivo našom sposobnošću da budemo najkonkurentiji i da dosledno pružamo usluge bez premca našim korisnicima širom sveta.

Naše vrednosti

Nastojimo da nas obeležavaju naša strast, integritet, preduzetništvo i inovativni duh, uz neprekidnu težnju da ostvarimo svoju viziju. Ove vrednosti nas vode u svemu što radimo i predstavljaju temelj na kojem smo izgradili našu organizaciju.

Naša istorija

Kompanija SGS, osnovana 1878. godine, transformisala je trgovinu žitaricama u Evropi ponudom inovativnih usluga kontrole u oblasti poljoprivrede. Kompanija je pod imenom Société Générale de Surveillance registrovana 1919. godine u Ženevi. Deonice kompanije su se prvi put pojavile na švajcarskoj berzi (SWX) 1981. godine. Od 2001. godine izdajemo samo jednu klasu deonica, koju čine registrovane deonice.

Od naših početaka 1878. godine kao kompanija za kontrolisanje žitarica, postojano smo se razvijali u kompaniju koja je danas lider u svojoj industriji. Naš razvoj se odigravao uz neprekidna poboljšanja i inovacije i uz podršku poslovanjima naših korisnika, smanjenjem rizika i poboljšanjem proizvodnje.