Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Kabl je tehnologija kabla koja se koristi za spuštanje opreme ili uređaja za merenje u bušotinu za potrebe intervencija u bušotini i procene rezervoara.

Operacije koje uključuju žicu obuhvataju održavanje, kao što je uklanjanje voska, kamenca, peska i punih formacija, koje prekidaju protok i postavljanje hidrauličnih pakera korišćenjem zaptivnih čepova, kalibriranje mernog instrumenta, postavljanje ili uklanjanje čepova, postavljanje ili uklanjanje kabla, sigurnosni ventili za kablove koji se mogu zameniti i zapisivanje sondom očitanih podataka u memoriju sa sondi u bušotini korišćenjem Alati za merenje proizvodnje sondom sa memorijom (MPLT) i pregledanje bušotine (korišćenjem kamera na odvijanje i upravljanje kamera).

Mi koristimo SGS-ove uređaje sa žicom koji vam obezbeđuju raznovrsne usluge za intervenciju u bušotinama i merenja koji su ključni u periodu kada je bušotina u proizvodnji. SGS usluge sa živom obuhvataju kontrolu kliznih rukavaca za otvranje i zatvaranje pristupnih zona i zamenu ventila za podizanje gasa. Pored toga oni mogu da mere dubinu bušotine i perforacija bušotine (korišćenjem sklopova pištolja sa upravljanjem i odvijanjem) i pritiske i temperature u bušotini (korišćenjem mernih instrumenata sa upravljanjem i postavljanjem). Naši uređaji sa žicom se isprobavaju i ispituju i postoji sada četiri uređaja postavljena na Papui Novoj Gvineji i Australiji i još pet u fazi razvoja. Obratite nam se da biste saznali više.