Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS obezbeđuje rešenja za površinsko testiranje bušotine na osnovu opsežnog iskustva na terenu i potpuno razumevanje svojstava bušotine što vam omogućava da postignete operativnu profitabilnost i efikasnost.

Podaci o površinskom testiranju bušotine vas usmeravaju za optimizaciju procesa, i konačno maksimizuju vašu proizvodnju iz bušotine. Ispitivanja i naknadne kontrole koje sprovodite da biste podržali istražna ispitivanja, razvoj i proizvodnju bušotina su ključna, bez njih ne bi bilo moguće ustanoviti potencijal naftnih polja koja se otkrivaju. Kada ispitujete nove bušotine ova informacija vreme potrebno da se bušotina stavi u rad svodi na minimum.

Tehnologija bušotine

SGS vam pomaže sa projektima za ispitivanje bušotine uključujući opremu i puštanje u rad laboratorija na lokacijama, analizu troškova, proveru prihvatljivosti i kalibracije. Kada dođe do tumačenja rezultata i donošenja odluka na osnovu njih, SGS usluga tumačenja OCG podataka nudi postupak praćenja, što omogućava usluge površinskog ispitivanja bušotine sveobuhvatnim u potpunosti. Svaki paket počinje sa fazom istražnog ispitivanja i, sa razvojem bušotine, se nastavlja u proizvodnju, sa širokim opsegom sekundarnih opcija za obradu gasa, nafte i vode, omogućavajući brzo otpočinjanje proizvodnje iz novih bušotina i polja. Obratite nam se da biste saznali više o tome kako usluge površinskog ispitivanja bušotine mogu da vam pomognu.