Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS obezbeđuje spektar usluga koje podržavaju ispitivanje i analizu nekonvencionalnih resursa prirodnog gasa. Nekonvencionalni prirodni gas je gas u rezervoarima koji je prethodno smatran suviše složenim ili suviše skupim za proizvodnju, generalno zbog toga što tehnologija da bi to dostigla nije bila razvijena, ili je suviše skupa da bi bila ekonomično izvodljiva.

Međutim, kako izvlačenje resursa postaje sve teže i skuplje, dok se tehnologija istovremeno kreće napred, postaje lakše da se koristi nekonvencionalni gas. Sa ovim, odluka o izvlače ovi resursi postaje profitabilnija opcija. Svaki resurs čija se proizvodnja razmatra zahteva kompletnu i detaljnu analizu i ispitivanje.

SGS-ove usluge nekonvencionalnih resursa

SGS-ove usluge nekonvencionalnih resursa proučavaju, ispituju, procenjuju i šalju izveštaje o vašim resursima i potencijalnim troškovima i vrednošću povezanom za izvlačenjem. Putem naših sveobuhvatnih usluga imate sve informacije koje su vam potrebne da donesete ključne poslovne odluke, planirate i implenentirate profitabilno izvlačenje i da optimizujete proces proizvodnje.   

Mi rutinski izvodimo hemijski sastav prirodnog gasa i u laboratoriji i na polju. Precizna analiza sastava gasa je ključna za preciznu ekonomičnu procenu resursa koji se traži. Spojeno sa naprednim tehnikama kao što su izotopski odnosi, napredno testiranje minerala i fizičkih karakteristika izvora cene i proširenog gasa obezbeđuju vitalnu informaciju o poreklu gasa, uključujući detalje o kontinuitetu rezervoara, njegovoj segmentiranosti, zajedno sa migracijom.

Analize ponuđene kao deo SGS-ovih usluga nestandardnih resursa.

SGS nudi izradu studija za desorpciju izoterme za procenu nivoa zasićenosti rezervoara. Isotherms are performed at reservoir temperature and at increments up to 10000 psi. Izoterme se rade na temperaturi rezervoara i na inkrementima od maksimalno 10000 psi. Pored toga, mi takođe obezbeđujemo sledeće:

 • istraživanja izvedena pomoću integrisane analize XRD, QEMSCAN, optičke mikroskopije, skenerske elektronske mikroskopije i elektronske mikrosonde. 
 • Karakterizaciju i sistematično klasifikovanje tipva stene i faktora koji kontrolišu kvalitet rezervoara
 • Analizu metodom rendgenske difrakcije
 • Analiza slike 
 • Jednostavna priprema
 • Mikroskopi reflektujućeg i transmisionog svetla 
 • Brukerov D8 napredni rendgenski difraktometar 
 • TESCAN VEGA skeniranje elektronskim mikroskopom 
 • CLEMEX sistem optičke analize slike 
 • QEMSCAN® (automatizovani sistem koji prikuplja kvantitativne mineraloške podatke korišćenjem specijalnog Zeiss-ovog skenirajućeg elektronskog mikroskopa opremljenog sa četiri svetlosna elementa rendgenskih detektora disperzivne energije)
 • Zasićenje i propustljivost
 • Utvrđivanje kompatibilnosti fluida stene, propustljivost povraćenog gasa
 • Ukupan sadržaj ugljenika organskog porekla (TOC)
 • SARA analiza
 • Gasna hromatografija (GC)
 • Gasna hromatografija - Masena spektrometrija (GC-MS)
 • Diamondoid analiza
 • Fluorescencija
 • Ukupna masa ugljovodonika u nafti (TPH)
 • Analiza slobodnog prostora popunjenog gasom
 • Biomarkeri
 • Selekcija i prikupljanje uzorka

Čitajte dalje ili nam se obratite sada da biste saznali više o tome kako SGS-ove usluge nekonvencionalnih resursa mogu da vam pomognu da procenite vaš resus.