Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ove usluge proizvodnje i geologije rezervoara obezbeđuju geološke procene i rešenja za istražna ispitivanja i proizvodnu (E&P) industriju.

Naše usluge su potpuno integrisane i isporučuju se sa punom podrškom naših multidisciplinarnih podzemnih timova.

Usluge naših geoloških stručnjaka se usredsređuju na isporuku pouzdanih kvantitativnih i kvalitativnih rezultata. Podaci iz potpuno unakrsnih domena se prikupljaju korišćenjem naših preferiranih aplikacija integrisanih sa efikasnim procedurama radnog toka. Naše usluge se koriste i u domenu (području) istražnog ispitivanja i razvoja i obuhvataju izradu modela na nivou ležišta do regionalnih sistema nafte i predstavljaju otvorenu analizu.

Mi takođe nudimo:

  • Procena podataka u poverljivom pristupu
  • Strukturno i (seizmo-) stratigrafsko tumačenje i procena
  • Mineraloška analiza rezervoara (QEMSCAN)
  • Procena jezgra i procena ekološkog uticaja taloga
  • Karakterizacija rezervoara, kvantifikacija i geostatika
  • Static 2D and 3D regional and reservoir modeling Statično 2D i 3D modelovanje regije i rezervoara
  • Nesigurnost ili analiza rizika i volumetrije

Naši visoko obučeni i vešti timovi pružaju podršku vama za optimizovanje vaših podataka, interne tehnologije i primene u isto vtree kad i obezbeđivanjem sa ključnim ulazom za ekonomsku procenu uspešnosti vaših istraživanja i polja. Za više informacije o tome kako SGS-ove usluge proizvodnje i geologije rezervoara mogu da pomognu vašem poslu, obratite nam se sada.