Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Geofizičko i seizmičko tumačenje se radi kao deo ukupne studije postojanja ugljovodonika, pri čemu se potpuno integrišu geofizika (seizmička, gravimetrija, magnetizam), geologija i petrofizika.

SGS pokriva čitav spektar geofizičkih tehnologija i veština a mi imamo iskustvo i tokom celog životnog ciklusa na terenu.

Mi možemo da pomognemo u svim vašim projektima, počevši od grinfild studija do odrećivanja rezerve. Mi izvodimo definiciju udela ugljovodonika i procenu potencijala basena da bi Vam pomogli sa strateškim pristupom u državama i prijavama za dobijanje licenci za rad u rubnim područjima.

Identifikacija istražnog rada, evaluacija i razvoj polja

Identifikacija istražnog rada i mnoštvo analiza seizmičke osobenosti, studije amplitude naspram inicijalnog mesta i studije inverzije, mogu da se iskoriste za definisanje volumetrijskih spektara i time smanje rizici po vaše projekte. SGS može da Vam obezbedi inverzione zapremine seizmičkih podataka i da izvrši preliminarnu migraciju dubine sloja. Većina posla na seizmičkoj interpretaciji je izvršena je u korist razvoja polja i planova optimizacije. Geofizičke usluge se takođe obavljaju kao deo analiza prostora za podatake (data room reviews), obavezne studije marljivosti i ponovno utvrđivanje rezervi.

Potpuna integrisanost sa geologijom rezervoara, petrofizikom, inženjeringom rezervoara i projektovanjem (inženjeringom) bušotine omogućava Vama da isporučite važnije projekte u skladu sa budežetom i na vreme. Obratite nam se da biste saznali više o našim geofizičkim uslugama.