Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Možemo vam ponuditi širok spektar usluga usmerenih da maksimalno iskoristite vrednosti vašeg kapitala. SGS-ove usluge se kreću od izrade studija za jednostavu optimizaciju proizvodnje do povezivanja iznajmljenih bušotina sa postojećim i studija kompletnog ponovnog razvoja i studija za produženje života.

Druge usluge za optimitzaciju proizvodnje koje mi nudimo obuhvataju sve od procene investiranog kapitala u blizini ili unutar polja na osnovu seizmičkih podataka za utvrđivanje nafte koja je zaobiđena, poboljšana proizvodnja nafte (EOR), rad nad potencijalom, poduravnoteženo bušenje i uklanjanje uskih grla objekta.

Mi pokrivamo čitav spektar zrelih tipova polja nafte i gasa:

  • kopneni i nekopneni
  • konvencionalni i nekonvencionalni
  • plitki i duboki
  • teško dostupnih i razbijeni
  • teškog i lakog ulja
  • kiseo i sladak
  • vlažan i suv gas

Naš visoko veš i iskusan personal je potpuno upoznat sa svim aspektima optimizacije proizvodnje. Obratite nam se ovde za više informacija o svim našim rešenjima za usluge optimizacije proizvodnje rezervoara i polja.