Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

U srži svakog uspešnog proizvodnog procesa leže dva ključna elementa: prvo, dobijanje malog uzorka koji je istinski reprezentativan uzorak celine, posle čega sledi analiza tog uzorka korišćenjem standardnih tehnika i metoda kako bi se utvrdila usklađenost za zahtevima i kvalitet izvora. SGS-ove usluge uzimanja uzorka pomažu vam da postignete ove ciljeve.

Dobijanje istinski reprezentativnog uzorka na ovoj vrsti nivoa je posao iskusnih profesionalaca, korišćenjem isprobane i testirane opreme i radom na međunarodno prihvaćenim normama i standardima. 

Odličan primerak može da postane beskorisan veoma brzo u neobučenim rukama. Mi nudimo usluge uzimanja uzorka i laboratorijske analize našim klijentima prema najvišim standardima, koje izvodi iskusno obučeno osoblje. Naš cilje je potpuno usklađivanje sa ne samo standardnom praksom, već najboljom praksom. Obratite nam se da biste saznali više o tome kako SGS-ove usluge obrade uzorka mogu da vam koriste.