Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS-ov RDKTMbrzo primenjiv komplet pruža usluge uzorkovanja na terenu, analize sastava i proizvodnu hemiju, uz korišćenje visokokvalitetnih metoda i instrumenata.

Komplet se sastoji od napredne analitičke opreme koja se prenosi na radnu lokaciju iz centara globalnih terenskih usluga SGS-a. Osmišljen za otpemu i postavljanje na lokaciji po vašem izboru, SGS-ov RDKTM brzo primenjiv komplet staje u transportne sanduke posebne namene, što znači da može da se prenese na bilo koju destinaciju. Ova prenosiva oprema se bez napora instalira, na kopnu ili van njega, što vam daje analitičku fleksibilnost i brza obrtna vremena ispitivanja, uz svu pouzdanost fiksnih laboratorijskih usluga.

SGS-ov RDKTMbrzo primenjiv komplet

SGS-ov RDKTMbrzo primenjiv komplet omogućava vam da dođete do temeljnog shvatanja karakteristika vaših tečnosti kroz serije analitičkih procedura koje se vrše na lokaciji vaše bušotine. Naši sertifikovani tehničari prate komplet do vaše lokacije, postavljaju ga i mere kritične podatke potrebne za procenu potencijalnih i inherentnih faktora potrebnih za izvođenje uspešnog programa istraživanja i proizvodnje, čak i na najudaljenijim lokacijama širom sveta. Naš širok spektar ispitivanja obuhvata:

usluge terenskog uzorkovanja;

 • konvencionalno uzorkovanje ispod površine;
 • uzorkovanje ravnotežnog razdelnika;
 • uzorkovanje ušća bušotine i cevovoda;

analize sastava;

 • GOR, CGR i GWR merenja;
 • sastav i gustinu živog uzorka;
 • sadržaj inertnog i kiselog gasa (CO2, H2S itd.);
 • ispitivanja kaliranja
 • sastav proširenog gasa GC-om;
 • sastav nafte do C36+ GC-om;

proizvodnu hemiju;

 • BS&W ASTM centrifugalnom metodom;
 • Karl Fisher sadržaj vode u nafti ili gasu;
 • molekularnu težinu nafte putem preciznog krioskopa;
 • gustinu, viskozitet i reologiju;
 • sirovu slanost;
 • osnovna svojstva slane vode (pH, provodljivost, ukupno rastvorene čvrste materije (TDS));
 • komplet za konzervaciju slane vode;
 • bakterije za redukovanje sulfata u vodi;
 • gasna rosišta merena higroskopom / drosometrom;
 • merenja dužine mrlje (Drager);
 • merkaptane i tragove sumpora GC-FPD-om;
 • živu u gasovima ili tečnostima;
 • sadržaj peska u proizvedenim tečnostima;
 • H2S u gasu, nafti i/ili slanoj vodi.

Korišćenjem naših ispitnih mogućnosti na lokaciji, dobijate visokokvalitetne podatke bez neizbežnih troškova i zakašnjenja povezanih sa transportom opasnih materijala. Na kojem god projektu radili, RDKTMje vaše terensko rešenje za uzorkovanje kvaliteta, analizu sastava i ispitivanje proizvodne hemije. Kontaktirajte nas da saznate više o RDK-u.TMbrzo primenjiv komplet.