Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Odnosi gasa/nafte, podaci o skupljanju i sastavu Vam svi zajedno daju ključnu informaciju o Vašoj bušotini ili rezervoaru.

Pošto Vam je ova informacija dostupna na licu mesta, kada Vam treba, doprinosi Vašem radu, uštedi vremena i novca. SGS rad kompozicione analize za određene oblasti uz pomoć naše SGS GC-GOR™ tehnologije i specijalizovanog sistema sa gasnom hromatografijom Agilent 7890. Ovaj inovativni sistem je projektovan za proširene analize gasa i tečnosti na udaljenim terenskim lokacijama. Korišćenjem ove tehnologije isporučujemo kompozicione podatke na koje možete da se oslonite, na osnovu višestrukih fleš merenja na uzorcima izuzetno-male zapremine. SGS GC-GOR™ sistem može da se koristi u gore navedenoj oblasti, ili kao deo SGS FluidPro PAL™ mobilnu laboratoriju.

Prednosti SGS GC-GOR™ sistema

SGS GC-GOR™ sistem ima jedan broj ključnih karakteristika koje nam omogućavaju da na udaljenim terenskim lokacijama damo visokokvalitetne podatke laboratorijske analize. Elektronska kontrola temperature, kumulativna merenja fleš i uzorka, uz malem količine traženih uzoraka omogućavaju ponovljive, precizne rezultate, korišćenjem procesa koji se lako izvodi ručno. Putem ovog sistema smo takođe u mogućnosti da smanjimo Vaš popis ugljovodonika korišćenjem metoda na licu mesta, uz maksimalno smanjenje troškova transporta vašeg uzorka i isporuku vaših rezultata u optimalnom vremenu zaokruženja ciklusa za izveštaj.

GC-GOR™ kapaciteti

 • Odnos gasa/nafte (GOR)
 • Odnos gasa/vode (GWR)
 • Merenja odnosa kondenzata/gasa (CGR)
 • Faktor skupljanja ulja ili slane vode sa gustinom živog uzorka
 • Analiza sastava tečnosti punog rezervoara
 • Specifikacije šarže uzorka naftom kontaminiranog mulja (OBM)
 • Zahtevi u pogledu zapremine uzorka: 10 ml

Spektar primena

 • PVT studije
 • Optimizacija separatora
 • Alokacija proizvodnje
 • uzorci iz cevovoda;

Sastav gasa gasnom hromatografijom (GC)

 • Prošireni sastavi gasa na C14 putem gasne hromatografije (GPA 2286)
 • Povećana preciznost korišćenjem druge analize prirodnog gasa (GPA 2261)
 • Kvantifikovanje N2, O2, CO2, H2S, He, Ar

Svojstva crne nafte, isparljive nafte i tečnog kondenzata putem gasne hromatografije

 • Distribucija n-parafin nafte do C36+ putem kapilarne hromatografije (GPA 2186)
 • Naftom kontaminiran mulj openjivanjem i oduzimanjem

SGS usluge koje se uporedo sa tim izvode

 • Prosečna molekularna težina snižavanjem tačke smrzavanja
 • Gustina/viskoznost za više temperatura (ASTM D 7042)
 • Sadržaj vode prema Karl Fišer metodi (ASTM D 4928)
 • Radon u gasu
 • Živa u gasu (ASTM D 6350)
 • Prilagodljiv Dräger pribor za analizu gasa
 • Prilagodljiv HACH pribor za analizu vode

Utvrdite kako SGS GC-GOR™ sistem može da Vam pruži najsavremenije PVT mogućnosti testiranja, optimizaciju separatora, i alokaciju proizvodnje na licu mesta, na zathev, obratite nam se sada.