Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Vreme je novac kada bušite a SGS ima rešenje da uštedi i vreme i novac.

SGS FluidPro PAL™ JR je prenosiva laboratorija za reastauraciju uzorka, prenos i analizu. Opremljena je za obavljanje visoko kvalitetne analize sastava živih fluida i merenja kontaminacije mulja naftom (OBM) u roku od nekoliko sati od prijema uzoraka sa vrha.

Ova laboratorija malih dimenzija se lako transportuje na platformu, sa kompletnim certifikatima o bezbednosti (Zona 1) i opremljena sa najnovijim laboratorijskim tehnologijama za analizu čak i najtvrđih uzoraka. SGS je u svetu vodeća kompanija za inspekciju, verifikovanje, testiranje i certifikovanje i sada Vam nudimo nezavisnu uslugu za testiranje kvaliteta uzoraka iz otvorenih bušotina - uzoraka koji imaju ogroman uticaj na inicjalnu procenu rezervi, projektovanje povezivanja novih bušotina sa postojećim sistemom i podmorska projekte i izgradnju Vašeg FPSO-a. Satelitske komunikacije (gde je dozvoljeno) i elektronski prenos podataka znače brže zaokruživanje procesa za odluke o uštedi troškova za bušotine koje se nalaze čak i na najudaljenijim područjima širom sveta.

Prednosti upotrebe FluidPro PAL™ JR

Sve naše prenosive laboratorije prati podrška SGS iskustva i ekspertize. Uz svaku laboratoriju mi obezbeđujemo hemičare ovlašćene za tu oblast koji moraju da prođu rizodozne interne programe obuke da bi bili certifikovani. Da bi obezbedili Vaše potpuno poverenje u rezultate, visoko iskusni tim kontrolora za kontrolu kvaliteta svih naših mobilnih laboratorija daljinskim pristupom kroz privatnu, kriptovanu mrežu. Naš FluidPro PAL™ JR je dostupan gdegod je Vama potreban - bilo da je u pitanju platforma, centralizovana baza na kopnu ili udaljena radna lokacija. SGS-ove mobilne laboratorije daju vam mogućnost visokokvalitetnog, nezavisnog testiranja Vaš ‘preliminarni uvid’ u uzorke otvorene bušotine.

Naša standardna FluidPro PAL™ JR konfiguracija obuhvata:

 • 0-fleš analiza, proširena kompoziciona analiza
 • 0-Flash, slana voda bazična hemija
 • Glava bušotine, separator / BHS uzimanje uzorka
 • Uspostavljanje visokog pritiska i transfer fluida 
 • Merenje dužine mrlje (drager pribor za uzorkovanje tla)

Svojstva nafte i kondenzata:

 • BS&W (usklađeno sa metodama ASTM, IP, API, ISO, DIN i NF M);
 • Karl Fišerova metoda za određivanje sadržaja vode (usklađeno sa metodama ASTM, IP, API, BS i ISO);
 • Molekularna težina snižavanjem tačke smrzavanja
 • pH nafte i TAN digitalnom titracijom.

Opcioni testovi

 • Sadržaj vlage u gasu pomoćzu higrometra
 • Sadržaj žive u nafti ili gasu
 • Potpun hemijski sastav slane vode putem IC-a
 • Pribor za konzervaciju slane vode
 • Praćenje stvaranja sumpora (GC-FPD)
 • Merkaptani, ukupan sumpor, itd.
 • Dodatan pribor je dostupna na zahtev

Naše FluidPro PAL™ JR mobilne laboratorije se projektuju za izradu visokokvalitetnih podataka uz prisustvo ekspertskog osoblja i grade se na izrazito klijentski orijentisanoj filozofiji. SGS je jedina svetska kompanija za inspekciju i certifikovanje koja daje ovu uslugu na svetskom nivou. Kontaktirajte nas da biste više saznali.