Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS vam može pomoći da teške izazove testiranja kod ispitivanja nafte sa našim FluidPro™ prenosnim analitičkim laboratorijama (PAL) za PVT analizu sirove nafte.

Šta je FluidPro™ PAL?

FluidPro™ prenosna analitička laboratorija jeste laboratorija za proizvodnu hemiju i za merenje pritiska-zapremine-temperature (PVT) koja poseduje opremu za uzorkovanje na terenu i osoblje u vidu sertifikovanih PVT hemičara. Opremljena sa opremom i instrumentima koji predstavljaju ekvivalent onima koji se nalaze u većini fiksnih laboratorija, svaka jedinica poseduje DNV sertifikat za primene A60/ zone 1 i osmišljena je za rad u najsurovijim okruženjima.

Prednosti upotrebe FluidPro™ PAL

Ove mobilne laboratorije vam pružaju sopstveni objekat za PVT studije, proizvodnu hemiju, usluge uzorkovanja i transfera fluida pod visokim pritiskom i temperaturom, gde god da je potrebno - da li je to na platformi, u centralizovanoj bazi na obali ili u izdvojenom udaljenom postrojenju.

Namenski prilagodljivi objekti za testiranje koji su dostupni na terenu vam pomažu da smanjite troškove koji su povezani sa iznajmljivanjem boca i transportom. Mogu vam i pomoći u otklanjanju uobičajenih rokova povezanih sa isporukom uzoraka opasnih materija i u izbegavanju dugotrajnih propratnih radnji koje su obično povezane sa fiksnim laboratorijama. 

U standardne sposobnosti spadaju:

 • studije fluida (PVT) u rezervoaru;
 • produžene analize sastava materijala;
 • proizvodna hemija;
 • uzorkovanje;
 • prenos tečnosti.

Svojstva nafte i kondenzata:

 • BS&W (usklađeno sa metodama ASTM, IP, API, ISO, DIN i NF M);
 • Karl Fišerova metoda za određivanje sadržaja vode (usklađeno sa metodama ASTM, IP, API, BS i ISO);
 • molekularna težina snižavanjem tačke mržnjenja.
 • pH nafte i TAN digitalnom titracijom.

Svojstva gasa:

 • sadržaj vlage pomoću higrometra (opciono);
 • merenja u zamrljanoj cevi prema specifikacijama klijenta;
 • sadržaj radona / žive (opciono).

Podržano stručnošću SGS-a

SGS-ova stručnost dolazi kao podrška za sve naše prenosne laboratorije. Uz svaku laboratoriju mi šaljemo ovlašćene PVT hemičare iz treće strane koji moraju da prođu rigorozni interni program obuke da bi postali rukovaoci za FluidPro™. Izuzetno iskusan tim za kontrolu i potvrdu kvaliteta nadzire sve mobilne laboratorije.

Naše FluidPro™ mobilne laboratorije vam garantovano pružaju izuzetno kvalitetne podatke i izvrsnu uslugu po izuzetnoj ceni. Kontaktirajte nas da saznate više.