Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Područje garancije protoka se brzo širi da obuhvati širok opseg analitičkih metoda. SGS nudi napredno ispitivanje i eksperstsko znanje da Vam pomogne da razumete formiranje hidrata, hemijskih inhibitora i karakterizaciju nataloženih čvrstih supstanci.

Sa našom ekspertizom za hemijsko poređenje, određivanje kriterijuma projektovanja i traženje izvora i mehanizama naslaga, SGS može da Vam omogući neprekidnu, optimalnu produktivnost u vašim tokovima nafte i gasa.

Testiranje za garanciju protoka

SGS obezbeđuje ekspertsku analizu i tumačenje u području multidisciplinarnog testiranja za garanciju protoka. Mi koristimo najsavremeniju opremu uključujući:

 • Ćelije za taloženje parafina
 • Detektori početka rasipanja svetlosti
 • Ćelije za prikaz hidrata
 • Reometri pod pritiskom
 • Mikroskopi sa unakrsnom polarizacijom
 • Kalorimetri sa diferencijalnim skeniranjem
 • Mnoštvo dodatne opreme za ispitivanje čvrstih supstanci i analiziranje hemijskog sastava vode

SGS-ovi tehničari za garanciju toka i metode su dostupni i u našim objektima fiksnih laboratorija za testiranje i putem FluidPro PAL™ usluge mobilne laboratorije.

Naš program testiranja za garanciju protoka obuhvata:

 • Temperature pojavljivanja parafina (WAT) za žive i mrtve nafte
 • Granice rastvorljivosti asfaltena (merenja pojave asfaltena)
 • Granice asocijacije ili disocijacije hidrata
 • Granice rastvorljivosti kamenca i analiza naslaga kamenca
 • Skrining testovi za potencijalne organske čvrste supstance
 • Napredni testovi hemijskog sastava vode
 • Ekspertsko i iskusno osoblje da Vam pomogne da pronađete rešenja

Obratite se svom SGS predstavništvu da razmotrite kako možemo da Vam pomognemo sa Vašim analizama.