Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

U SGS-u, znamo koliko je bitno imati precizne podatke o vašim rezervama nafte i gasa pre prelaska u fazu proizvodnje.

Zahvaljujući našim prenosnim analitičkim laboratorijama za fluide (PAL)™, mi obezbeđujemo na lokaciji slane geohemijske rastvore koji mogu pružiti dragocene podatke za procenu potencijalnih problema povezanih sa proizvodnjom nafte i gasa. Ovi osnovni testovi daju dosledne, pouzdane podatke kako bi već unapred podržali analitičke podatke za planiranje proizvodnih sistema i kontrola procesa.

Merenja vode/slane vode

 • Merenja gustine na različitim temperaturama / viskoziteta
 • pH merenje kiselosti slane vode / vode
 • Provodljivost i ukupno rastvorene čvrste materije (TDS)
 • Koncentracije jona pomoću isprogramirane digitalne (ISE) titracije
 • Automatizovane metode za visokokvalitetne analize

Svojstva nafte i kondenzata

 • BS&W (usklađeno sa metodama ASTM, IP, API, ISO, DIN i NF M)
 • Karl Fišerova metoda za određivanje sadržaja (usklađeno sa metodama ASTM, IP, API, BS i ISO)
 • Molekularna težina snižavanjem tačke mržnjenja
 • pH nafte i TAN digitalnom titracijom

Svojstva gasa

 • Sadržaj vlage pomoću higrometra (opciono)
 • Merenja u zamrljanoj cevi prema specifikacijama klijenta
 • Sadržaj radona/žive (opciono)

Tehničke specifikacije

 • Temperaturni opseg : promenljivo
 • Opseg pritiska : atmosferski
 • Zahtev za količinu uzorka: 5 do 200 ml           

Spektar primena

 • Geohemija slanih rastvora
 • PVT/ skrining osiguranja protoka;
 • Procene kvaliteta uzorka

Spektar uzoraka

 • dubinski uzorci;
 • uzorci sa ušća bušotine;
 • uzorci iz separatora;
 • uzorci iz cevovoda;
 • atmosferski uzorci.

Zbog čega SGS?

SGS je vodeća kompanija u svetu koja nudi inovativne usluge i rešenja za svaki deo industrije nafte i gasa. Naši sertifikovani hemičari koriste dokazanu tehnologiju kako bi vam pružili najtačnije i najreprezentativnije podatke provera u industriji - a svi su dostupni na lokaciji i na zahtev preko naših prenosnih laboratorija.

Saznajte kako geohemijske usluge za slanu vodu mogu da vam pomognu u dobijanju potrebnih podataka.