Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS obezbeđuje usluge potpune kompozitne analize za uzvodno pretraživanje i korišćenje proizvoda korišćenjem metoda standardnih za industriju. Mi praktikujemo rigorozne procedure za kalibraciju za dobijanje detaljnih podataka o sastavu i na atmosferskim uzorcima i na uzorcima pod pritiskom.

SGS-ove usluge analiza sastava

Nudimo razvijenu mrežu najopremljenijih laboratorija i izuzetno kvalitetne analize. Naše usluge obuhvataju patentom zaštićen sistem heliografskog signaliziranja poznat pod nazivom Mini-GOR™, koji je razvijen od strane SGS za analizu uzoraka nafte pod pritiskom, gasa i slane vode. Ovaj sistem precizno određuje GOR (odnose gasa i nafte), GWR (odnose gasa i vode) i CGR (odnose kondenzata i gasa) zajedno sa faktorima smanjenja nafte, vode i kondenzata. Hemijski sastavi flešovanih proizvoda tečnog naftnog goriva se mere konvencionalnom gasnom hromatografijom (GC) u skladu sa standardnim GPA metodama. Jonske koncentracije slane vode (poznate još i kao proizvedena voda) se utvrđuju jonskom hromatografijom (IC). Sveobuhvatna svojstva, kao što su voda pH, ukupno rastvorena čvrsta materija (TDS), voda u ulju, molekularna težina i gustina se mere prema ASTM ili drugim u industriji standardnim metodama.

Putem naših usluga kompozitnih analiza obezbeđujemo:

  • Inovativnu Mini-GOR™ tehnologiju za GOR, GWR i CGR analize na licu mesta
  • Proširene sastave nafte prema C36+ korišćenjem GC, GPA metode
  • Proširene sastave gasa prema poslednjoj komponenti koja se može detektovati, GPA metod
  • Sastavi vode titrovanjem i jonskom hromatografijom (IC)
  • Sveobuhvatna svojstva uzorka putem metoda standardnih u industriji

Visoka rezolucija, visok kvalitet podataka o sastavu materijala daje Vam detaljni presek komponenata sirove nafte koje će tražiti inženjeri i hemičari tokom celog životnog veka Vaše buštine. Ovi podaci su ključni za utvrđivanje vrednosti vaših rezervi tečnih naftnih goriva, i predviđaju buduću performansu vaših bunara, projektovanje transportnih i procesnih sistema, i utvrđuju tržišnu vrednost Vaše proizvodnje nafte i gasa.

Obratite nam se i omogućite SGS-u da Vam pomogne da ispunite veše potrebe za analizama sastava.