Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS veruje da je u projektovanju svih kategorija sistema za merenje ključno da se vrednosti merne nesigurnosti dinamičkog sistema izračunaju za stanje tog procesa.

Ove studije merne nesigurnosti obezbeđuju i optimizuju rad mernog sistema. SGS-ov personal redovno radi studije nesigurnosti na svim tipovima merača i sistema za merenje za primene na merenja tečnosti i gasa. SGS-ova konstrukcija i verifikacija izgradnje sistema za merenje uključuje verifikaciju metrologije merenja, projektovanje i raspored cevovoda, izbor i instaliranje sekundarnih instrumenata, kompjutersko projektovanje protoka, konfiguraciju i proračun.

Dodavanje vrednosti

Mi možemo da dodamo vrednosti proizvodnih objektima naših klijenata utvrđivanjem da je pravi tip mernog uređaja izabran, instaliran, da se koristi i kalibrira, i održava ispravno da biste imali optimalan prihod i profitabilnost. Obratite nam se da biste saznali više o SGS-ovim studijama merne nesigurnosti i kako vam one mogu pomoći.