Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Precizno merenje zahteva da svaki merni sistem bude projektovan u skladu sa međunarodnim standardima i dobrom praksom u industriji.

Danas, zbog velikog utroška materijala ili dugih perioda zadržavanja opreme ključno je da Vi budete sigurni da projekat koji se razmatra odgovara cilju - pre nego što se projekti za opremu stave u proizvodnju ili potpišu ugovori.

Naše praktično, priručno iskustvo na projektima i poslovima, pomaže vam da smanjite rizik od razvoja merača, i osigurava da sistemi merenja budu u skladu sa vašim potrebama i očekivanjima. Možemo takođe da pomognemo da ispunite ugovorne, nacionalne i međunarodne zakonske normative za merenje i da istovremeno smanjite rizik i maksimizirate profite.

Nezavisnost je važna

Naša nezavisnost od proizvođača opreme i neučestvovanje u agencijskim sporazumima omogućava vam sigurnost u komercijalnu nepristrasnost u pogledu uspešnosti bilo koje opreme ili sistema. Mi izvodimo fabričko testiranje i testiranje prihvatljivosti na licu mesta da objektivno (nezavisno) proverimo da se zadržava konstrukcija sistema i konfiguracija kompjutera između završetka izgradnje i pokretanja na licu mesta. 

Obratte nam se da biste saznali više o našoj sposobnosti za usluge pripreme studije uspešnosti.