Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Kada proizvođači nafte i gasa koriste zajedničke objekte za proizvodnju ili transport postoji zahtev za dodelu ukupnih ugljovodonika između novih članova u zajedničkim objektima.

SGS je u vrhu razvoja sistema distribucije i nudi utvrđene pakete jednačina za proračun stanja, analizu osetljivosti, izlaganje gubitku i statističku analizu. Ova distribucija započinje u skladu sa dogovorenim postupcima distribucije i najčešće se zasniva na kvalitetu i kvantitu tečnih naftnih goriva (plus voda i drugi zagađivači) koji se dodaju zajedničkim objektima. Količine tečnih naftnih goriva ovde prikazane mogu da se koriste za računjanje naknada za isplatu, plaćanje poreza ili utvrđivanje produktivnosti iz različitih oblasti. Ovo se često pominje kao distribuciono merenje i odvija se korišćenjem dinamičkog merenja.

Sveobuhvatan spektar usluga

SGS obezbeđuje sveobuhvatan spektar usluga za distribuciju tečnih naftnih goriva uključujući:

  • Razvoj sporazuma
  • Izrada modela distribucije
  • Analize izloženosti
  • Veza sa trećom stranom

Mi osiguravamo da su podaci naših klijenata precizini, prijavljeni na vreme i kvalifikovani od strane nezavisne treće strane. Pored toga, SGS obezbeđuje da i naši partneri i regulatorna tela da su sva merenja i problemi sa prihodima završeni na profesionalan način.

Bez obzira da li opremu za merenje smatramo kasom projekta za merenje raspodele ili za merenje kod custody transfer-a, svako netačno merenje ispod ili iznad vrednosti predstavlja značajan gubitak ili dugove za rukovaoca. Pozovite nas kako biste saznali više o uslugama distribucije tečnih naftnih goriva od strane SGS-a.