Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS ima godine iskustva u obezbeđivanju verifikacija i certifikacija merača i uređaja za ispitivanje merača.

Nudimo vam ekspertizu nezavisnog merenja za ekološko usaglašavanje uključujući i merenje emisije štetnih gasova. Specijalizovane kontrole gubitaka u rafinerijama omogućavaju našim klijentima da naprave razliku između stvarnim i prividnih gubitaka, primene odgovarajuća poboljšanja na merne sisteme i imaju korist od neodložnih ušteda kroz poboljšanje rada rafinerije. Naše konsultantske usluge za trgovinu emisijama štetnih gasova koriste našim klijentima - gde je primenljivo - u pogledu izuzimanja od oporezivanja za efikasno ekološko upravljanje emisijama štetnih gasova.

Usluge na globalnom nivou

Mi radimo i upravljamo širok opseg i raznovrsne usluge kalibracije na licu mesta vodeći računa da su merni sistemi koje su vlasništvo kompanija naših klijenata kalibrirani i da se mogu pronaći u okviru relevantnih standarda. Naša oprema sa mini-uređajima za ispitivanje je potpuno certifikovana za sva opasna područja rada i naši eksperti su sveobuhvatno obučeni za brojne radne i bezbednosne postupke. Ove usluge se obezbeđuju nezavisno od proizvođača sistema i dobavljači instrumenata, nudeći time potpuno nepristrasan savet. Obratite nam se za više detalja o našim uslugama za merenje emisije štetnih gasova.