Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS nudi tehnička rešenja, podršku i konsultacije koje obuhvataju sve tipove mernih sistema i sve Vaše zahteve za merenje i distribuciju.

Možemo Vam pomoći da utvrdite svoje strategije, ispunite regulatorno pripisane zahteve i usvojite najbolje proizvodne prakse da biste prinose i profite maksimalno uvećali.

SGS obezbeđuje usluge projektovanja, selekcije i verifikacije mernih instrumenata za sisteme za merenje nafte, gasas i kondenzata. Naše studije neizvesnosti merenja optimizuju operacije i obezbeđujemo verifikaciju da su merni sistemi projektovani i konstruisani u skladu sa specifičnim standardima i da odgovaraju cilju.

Možemo vam pomoći sa širokim spektrom mernih instrumenata, kalibracije instrumenata i ispitivanja uključujući distribuciju tečnih naftnih goriva, pomoć operacijama mernih instrumenata i merenju emisije štetnih gasova, omogućavajući Vam tako korist u vidu neposrednih ušteda kroz poboljšanje operacija rafinerije.

SGS nudi kurseve obuke za merne instrumente na svim nivoima stručnosti. Čitajte dalje ili nam se obratite za više detalja o našim uslugama mernih uređaji, merenja i distribucije.