Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Organizacije uključene u lanac nabavke nafte i gasa moraju da ispune zahteve sistema menadžmenta kvalitetom ISO/TS 29001 standarda. U industriji u kojoj je bezbednost od suštinskog značaja, nezavisna verifikacija kvaliteta vaših proizvoda i usluga pomoću sertifikacije za ISO/TS 29001 govori i korisnicima i zainteresovanim licima da vodite računa o kvalitetu.

ISO/TS 29001 standard je nadogradnja međunarodno priznatog ISO 9001 standarda za sisteme menadžmenta kvalitetom. Obuhvata dodatne zahteve sa naglaskom na sprečavanje kvarova i smanjivanje varijacija i otpada kod isporučilaca usluga. ISO/TS 29001 standard je direktan rezultat partnerstva između organizacije ISO i međunarodne naftne i gasne industrije.

Uz pomoć SGS stručnjaka iz naftne i gasne industrije, vaša organizacija može da se prijavi za sertifikaciju za ISO/TS 29001. Možemo da proverimo vašu organizaciju prema ovom standardu u okviru prve sertifikacije, a ukoliko već imate sertifikaciju za ISO 9001, možemo da organizujemo relevantna proveravanja kako biste unapredili sertifikaciju za menadžment kvalitetom.

Primena ISO/TS 29001 standarda preko SGS-a ukazuje na to da vaša organizacija vodi računa o kvalitetu. Standard obuhvata vaše sisteme i procese i ukazuje na to da vodite računa o osoblju i javnosti.

Dobijanjem sertifikacije za ISO/TS 29001 istovremeno možete da dobijete sertifikaciju za ISO 9001.

Sklopite ugovor sa SGS-om o nezavisnom ocenjivanju vaših sistema menadžmenta kvalitetom prema ISO/TS 29001 standardu.