Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

U svetu u kojem se propisi brzo menjaju, a tehnologija brzo napreduje, od presudne je važnosti da vaše osoblje bude u toku sa promenama u tehnologiji, standardima i propisima.

U SGS-u želimo da podelimo našu stručnost. Svake godine, naši stručni predavači održavaju širok spektar kurseva obuke i seminara za naftnu i petrohemijsku industriju, osmišljenih da podrže vaše programe za razvoj osoblja i mere upravljanja rizikom i da pomognu vašim radnicima da napreduju zajedno sa vašim poslovanjem.

Naši kursevi i seminari imaju za cilj da aktiviraju i informišu a dostupni su na javnoj ili internoj osnovi, u zavisnosti od vaših potreba. Sa zadovoljstvom ćemo razviti nove kurseve uz vašu saradnju kako bismo odgovorili na posebne potrebe u obuci vašeg osoblja.

Učite od predavača koji imaju praktično iskustvo

Naši predavači nisu samo nastavnici - oni su visoko osoblje i konsultanti kompanije SGS sa mnogo godina praktičnog iskustva u svojim oblastima specijalizacije. Rutinski preispitujemo naše kurseve obuke kako bismo uzeli u obzir razvoje u zakonodavstvu i regulativi, novim tehnologijama i industrijskim trendovima i stavovima koji se menjaju.

Ovo su samo neki od naših tipičnih kurseva:

  • mešanje nafte i tretman tereta pomoću aditiva;
  • merenje i kontrola gasa i hemikalija;
  • kompatibilnost tovara za prenos petrohemijskih proizvoda;
  • pravni aspekti nafte i petrohemijskih proizvoda;
  • uzorkovanje i značaj ispitivanja;
  • pregled bunkera;
  • statičko i dinamičko merenje;
  • usklađivanje tovara i analiza putovanja.

Saznajte više o tome kako obuka od strane SGS-a može pomoći u podršci napredovanja vašeg osoblja i omogućiti rast vašeg preduzeća.