Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Otkrivanje i određivanje količine žive može da donese značajne koristi vašem poslovanju omogućavajući vam da poboljšate kvalitet proizvoda, da smanjite emisiju žive i da sprečite koroziju komponenti postrojenja.

SGS pruža specijalističke usluge industriji nafte i gasa kako bi pomogli u otkrivanju i preciznom određivanju količine žive.

Opasnosti od žive u industriji nafte i gasa

Živa predstavlja ozbiljnu pretnju kada formira amalgame sa metalima, posebno sa aluminijumom. To može da dovede do stanja poznatog kao krtost uzrokovana tečnim metalom (LME), što dovodi do više značajnih kvarova u velikim postrojenjima. Živa može da izazove oštećenja na varovima cevovoda, kriogenim komponentama, aluminijumskim izmenjivačima toplote i hidrogeneratorskim katalizatorima. Kvar na ovim komponentama može da dovede do zatvaranja postrojenja, sa ozbiljnim ekonomskim implikacijama, a u ekstremnim slučajevima do nekontrolisanog neuspeha suzbijanja ili do potpunog otkazivanja kvara. Samo prisustvo žive može da izazove opasnosti po životnu sredinu i zdravlje.

Sa komercijalne tačke gledišta, proizvodi sa višim nivoima žive smatraju se proizvodima lošijeg kvaliteta. Takva roba obično diktira nižu cenu, a na nekim tržištima je čak i zabranjena.

Prednosti otkrivanja i merenja žive

Nadgledanje i smanjenje prisustva žive vam omogućava:

 • poboljšanje vremena obrade;
 • održavanje ispravnosti i kvaliteta proizvoda;
 • optimizovanje prihoda;
 • smanjenje emisija žive u životnu sredinu;
 • smanjenje rizika od profesionalnih oboljenja;

Usluge detekcije prisustva žive od strane SGS-a

Koristeći vrhunske instrumente i podržani timom specijalizovanih analitičara, možemo da sprovedemo merenje žive, bilo da je na lokaciji ili van nje, a prema potrebi. Naši stručnjaci mogu da predlože odgovarajuće metode, preporuče strategije uzorkovanja i protumače podatke.

Naše laboratorijske usluge uključuju:

 • određivanje žive u uzorcima ugljovodonika;
 • analizu svih tipova uzoraka iz životne sredine;
 • određivanje žive u proizvedenoj vodi;
 • analizu ograničenja upotrebe štetnih materija (RoHS);
 • analizu električnog i elektronskog otpada (WEEE);
 • verifikaciju i testiranje od strane treće strane.

Naši iskusni timovi su opremljeni za sprovođenje laboratorijske analize širokog spektra tipova uzoraka, uključujući:

 • Hg u prirodnom gasu;
 • Hg u tečnom prirodnom gasu (TPG);
 • Hg u tečnom naftnom gasu (LPG);
 • Hg u nafti;
 • Hg u kondenzatu;
 • Hg u sirovoj nafti;
 • Hg u sedimentima i talozima:
 • Hg u vodi;
 • Hg u glikolu;
 • Hg u krvi;
 • Hg u urinu;
 • Hg u kosi;
 • Hg u noktima.

Zbog čega SGS?

Naši specijalizovani timovi analitičara sa sedištem u Evropi i na Dalekom istoku poseduju preko 20 godina iskustva u merenjima i detekciji prisustva žive. Koristeći vrhunske instrumente, posedujemo iskustvo da vam pomognemo bilo koju aplikaciju da koristite, bilo da je ona na lokaciji ili van nje.

Saznajte kako usluge SGS-a u vezi sa živom mogu da pomognu u vašem radu.