Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Kontrola kvaliteta lož-ulja je bitna aktivnost upravljanja rizikom za proizvođače, trgovce i distributere. U SGS-u sprovodimo potpuno ispitivanje prema specifikacijama prema mnoštvu standarda kao što su ISO, EN i GOST norme ili prema određenim ugovornim ograničenjima.

Kako tržište lož-ulja postaje sve raznoličnije i sofisticiranije, potreba za doslednom i detaljnom dubinskom analizom će i dalje rasti. Ono što je nekad bio prilično običan proizvod kojeg su definisala samo osnovna ograničenja, poraslo je u izuzetno složeno globalno tržište. Prilike su velike, kao i rizici.

SGS je tu da vam pomogne da priliku preokrenete u prihod upravljajući sa tim rizicima.

Naše usluge ispitivanja lož-ulja

Tereti lož-ulja mogu da se ispituju u našim laboratorijama prema bilo kojoj preporučenoj specifikaciji. Mi pružamo potpuno ispitivanje prema specifikacijama, uključujući:

  • rutinsko utvrđivanje D1160 destilacije (kao nezavisan ili za procenu devičanskih karakteristika, uz asfaltene, broj broma, flokulaciju itd); 
  • sadržaj sumpora;
  • sadržaj metala u tragovima (na primer, natrijum-vanadijum, aluminijum);
  • viskozitet;
  • određivanje tačke tečljivosti modela i gustine. 

Naša globalna mreža laboratorija pruža stalan skup alatki za analitičke profile koje zainteresovane strane mogu da koriste.

Lož-ulje može da se ispituje kao:

  • teško ulje koje služi kao gorivo;
  • komponenta za blendiranje;
  • sirovina;
  • goriva za elektrane.

Zbog čega SGS?

SGS je vaše prvo svratište kome ćete se javiti za usluge ispitivanja i kontrole za sve tipove lož-ulja. Naši iskusni analitičari rade u modernim laboratorijama koje su opremljene vrhunskom tehnologijom. Mnoga od naših laboratorijskih postrojenja su akreditovana prema ISO 17025, što vas uverava da mi pružamo analitičko testiranje prema najvišim industrijskim standardima. SGS održava kvalitet laboratorije i nadgleda veštinu kroz učešće u internim i ponovljenim programima treće strane, kao i u internim i nezavisnim revizijama i kroz rigoroznu obuku i standarde usaglašenosti stručnosti.

Kao dinamički lider u ovoj delatnosti, SGS aktivno učestvuje kao član mnogih industrijskih tela, organizacija za standardizaciju i tehničkih radnih grupa, kao što su one unutar IFIA, ASTM, ISO, CEN i EI. 

Sva SGS-ova poslovna inspekcijska vrednovanja naftnog, gasnog i hemijskog tereta se uvek sprovodi u skladu sa prihvaćenim glavnim industrijskim standardima, kao što su API, MPMS, OUP, GOST, ASTM, EN ili IP metode i specifikacije testova, kako su izložene od strane ISO, CEN ili raznih nacionalnih i regionalnih organizacija za standarde. Mogu se koristiti i metode analize koje je dostavio klijent ili koje su posebno napravljene za njega, a ukoliko to specifikacije zahtevaju. Možemo pomoći našim klijentima u odlučivanju o najodgovarajućim standardima za citiranje i/ili upotrebu kao sredstvo najbolje podrške za upravljanje rizikom prilikom transakcije.

Naši klijenti mogu da se oslone na naš tim za tehničku podršku da bi dobili podršku za sve probleme koji se odnose na radne prakse, standarde i tehnologije.

Saznajte više o SGS-ovim uslugama ispitivanja lož-ulja.