Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Da biste upravljali u umanjili uticaj vašeg poslovanja na životnu sredinu, prvo ga morate kvantifikovati pre nego što odlučite o odgovarajućoj akciji.

Možda morate da nadzirete vaš uticaj na životnu sredinu iz zakonskih razloga ili kako biste osigurali usaglašenost sa emisijama gasova i drugim normativima.

Zbog čega izabrati SGS-ove usluge za nadzor životne sredine?

Naše usluge nadzora životne sredine će vam pomoći da:

 • precizno kvantifikujete efekte vaših aktivnosti na životnu sredinu;
 • upravljate svojim uticajem na životnu sredinu; 
 • donosite planske odluke za umanjivanje ili otklanjanje uticaja na životnu sredinu;
 • upravljate rizicima po životnu sredinu.

Analiza i kvalitetni podaci od vodeće kompanije u svetu

Naši stručnjaci u ovoj delatnosti imaju znanje za osmišljavanje i obavljanje složenih radnji uzorkovanja i merenja i za postavljanje sistema za nadzor kako bi se ispunili globalni i nacionalni standardi. SGS-ova mreža specijalizovanih laboratorija je opremljena da obezbedi spektar neophodnih analiza za dobijanje garantovano kvalitetnih podataka o nivou emisije gasova ili zagađenja u atmosferi i vazduhu, tlu ili vodi.

Naše osoblje će raditi sa vama pre započinjanja aktivnosti nadzora kako bi tačno odredili šta je potrebno nadzirati i koji su najbolji načini za to. Naši stručnjaci zatim obrađuju sirove podatke. Dobijaćete potpune izveštaje i informacije koje zatim možete iskoristiti za informisanje uprave radi odlučivanja ili za dalji razvoj projekta.

Šta naše usluge nadzora životne sredine obuhvataju

SGS-ove usluge nadzora životne sredine trenutno pokrivaju sledeće oblasti, dok naši stručnjaci sve vreme šire svoje oblasti specijalizacije:

 • vazduh, zemljište i vodu, kako u zatvorenom prostoru, tako i spolja;
 • buku i emisije mirisa;
 • emisije dimnjaka;
 • pesticide i druge hemikalije, sa mogućnošću detekcije preko 500 materija;
 • dioksine;
 • temperaturu;
 • mikrobiološko zagađenje.

Zbog čega SGS?

SGS-ova globalna mreža stručnjaka i laboratorija vam pruža pristup vrhunskoj tehnologiji i stručnosti vodeće kompanije u svetu. Mnoge naše laboratorije imaju akreditacije lokalnih vlasti i generalno su akreditovane prema ISO 17205 za uzorkovanje, laboratorijsko testiranje i, u nekim slučajevima, za nadzor na terenu. Sa SGS-om kao vašim partnerom za nadzor životne sredine, možete biti uvereni u garanciju kvaliteta za rezultate naših usluga nadzora životne sredine.

Saznajte kako SGS-ove usluge nadzora životne sredine mogu da vam pomognu u upravljanju vašeg uticaja na životnu sredinu i da osiguraju usaglašenost sa normativima.