Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Merenje emisija je neophodno kako bi se osigurala usaglašenost sa dozvolama za emisiju ili sa zakonskim ograničenjima. Može se sprovesti u svrhe podešavanja osobina ili za dobijanje osnovnih ili podataka za procenu.

SGS obavlja merenje emisije u životnu sredinu iz dimnjaka i visokih peći širom velikog spektra delatnosti.

Usluge akreditovanog testiranja visokih peći od strane SGS-a

SGS pruža ispitivanje visokih peći akreditovano prema ISO 17025, koje je obično potrebno za integrisanu kontrolu sprečavanja zagađenja (IPPC) i ispitivanje usaglašenosti.

Nudimo usluge testiranja gasova emisije za sledeće:

 • elektrane (gas, ugalj, nafta, biomasa i alternativno gorivo);
 • peći za spaljivanje (čvrsti ili tečni otpad, komunalni čvrsti otpad, bolnički ili industrijski);
 • spaljivanje otpada;  
 • naftna, gasna i hemijska postrojenja;
 • rafinerija;
 • deponije (paljevine i motori);
 • farmaceutska postrojenja;
 • cementare;
 • metalurška postrojenja;
 • rukovaoci za obradu metala;
 • postrojenja za proizvodnju asfalta;
 • proizvođači papira;
 • proizvođači stakla;
 • proizvođači čelika;
 • proizvođači hrane;
 • obrađivači minerala.

Uz to, našim klijentima možemo obezbediti i sledeće usluge:

 • kalibracija za CEMS;
 • kompjuterizovano modelovanje raspršivanja;
 • ispitivanja smanjenja efikasnosti;

Saznajte više o tome kako SGS-ove usluge testiranja emisija mogu pružiti podršku vašoj usaglašenosti sa dozvolama za emisiju gasova ili normativna ograničenja.