Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Bitumen i asfalt su doživeli preporod, krećući se od prilično jeftine, svakodnevne robe do visokotehnoloških građevinskih materijala. Istovremeno, potražnja je izuzetno porasla.

Kombinacija veoma traženog proizvoda i strogih kriterijuma kvaliteta znači da trgovci aktivni u ovoj oblasti za svaki tovar zahtevaju efikasne alatke upravljanja rizikom. Nagrade su potencijalno dobre, iako čak i najmanji problemi mogu biti skupoceni.

SGS nudi sveobuhvatan paket usluga u sektoru asfalta i bitumena uključujući uzorkovanje, inspekciju, analizu i tretman tereta.

Problemi u sektoru asfalta i bitumena

Najznačajniji problemi sa kojima se suočava svaki učesnik u lancu snabdevanja jesu:

 • efikasno uzorkovanje;
 • rukovanje uzorkom;
 • mnoštvo uspostavljenih klasa. Postoji tendencija da se klase određuju lokalno i da ih inostrane rafinerije ne koriste. To nameće najveći izazov trgovini u ovom sektoru;
 • ispitivanje. Mnoštvo klasa, u kombinaciji sa tipično malim količinama i činjenicom da izvestan broj značajnih testova u većini slučajeva nisu internacionalni, već lokalni, otežava utvrđivanje usklađenosti sa poznatim standardima;
 • merenje vibracija Kvantifikacija bitumena je, na neki način slična klasama kvaliteta, izuzetno fragmentisana. Prosto merenje na mosnim vagama koje su sumnjive tačnosti ili koje su sklone spoljašnjim uticajima kao što su loše vreme, zemljotresi i kolebanja električne energije često predstavlja lokalne običaje i praksu. Činjenica da asfalt naginje ka tome da bude intermodalni teret takođe otežava precizno merenje u lancu snabdevanja. Rasuti teret, burad, ISO rezervoari, rezervoari za tovare u železničkom i drumskom saobraćaju, svi oni mogu međusobno da se sudaraju u jednom lancu snabdevanja.

Testiranje asfalta i bitumena od strane SGS-a

Širom sveta postoje mnoge domaće i međunarodne specifikacije i testovi koje su odredila različita tela, ugovori i građevinski propisi. U SGS-u pokušavamo da ponudimo što više možemo, prihvatajući činjenicu da ne možemo da ponudimo sve svim zainteresovanim stranama svuda, s obzirom na ograničene kapacitete po lokaciji. Mi vam nudimo:

 • analizu komercijalnih velikih tereta prema ASTM, ISO, EN i sličnim specifikacijama;
 • analizu osnovnih osobina performansi kao što su:
  • brojevi penetracije;
   • penetracija igle;
   • konusna penetracija;
   • tvrdoća;
   • žilavost;
   • tačka topljenja;
   • gustina.
   • nadzor skladišta radi procene stanja oksidacije;
   • testiranje bitumena u dobošima tokom vremena kako bi se procenio životni vek serije;

   program kvaliteta.

   Sve SGS-ove laboratorije za ispitivanje učestvuju u međunarodnom planu testiranja stručnosti za bitumen. Ovi uporedni testovi predstavljaju indikator osobina i pomažu da se održi dosledno visok nivo kvaliteta i garancije naših laboratorija.

   SGS-ova inspekcija tereta nafte, gasa i hemikalija se sprovode na osnovu prihvaćenih standarda za naftu, naftne derivate i petrohemijske proizvode kao što su ASTM, GOST, API, MPMS, UOP, IP i EN metode ispitivanja i specifikacija koje su postavili ISO, CEN ili državne i regionalne organizacije za standardizaciju.

   SGS se nalazi u nekoliko ključnih organizacija u ovoj industriji i radnih grupa, kao što su ASTM, ISO, CEN, EI (Institut za energiju, bivši Institut za naftu i naftne derivate) i IFIA. Kada ugovorne odredbe to zahtevaju, možemo koristiti naše prilagođene analitičke metode, kao i one koje su nam klijenti dali. Ako je potrebno, možemo pomoći kupcima u izboru najprikladnijih standarda za upotrebu ili citiranje radi podrške upravljanju rizikom u transakcijama. Naš tim za tehničku podršku je uvek dostupan kako bi vam pružio savet o standardima, radnim praksama i tehnologijama koje se koriste.

   Saznajte više o testiranju asfalta i bitumena od strane SGS-a.