Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Potreba za smanjenjem emisija gasova koji izazivaju efekat staklene bašte i zavisnosti od naftnih derivata je utabala put ekspanziji biogoriva.

Kao odgovor na rast tržišta biogoriva, SGS nudi usluge ispitivanja za sve aspekte lanca snabdevanja biogorivima. To podrazumeva ispitivanja sirovih proizvoda biomase, optimizaciju i ispitivanje obrade, kao i sertifikaciju emisija uključujući specijalističke proizvode za sektore vazdušnog i pomorskog transporta.

Šta su biogoriva?

Biogoriva su oblik obnovljive energije dobijen iz veoma širokog spektra proizvoda zasnovanih na biomasi. Trenutno postoje dva glavna oblika: bioetanol i metilni ester masnih kiselina (MEMK). Bioetanol se proizvodi destilacijom različitih materija koje sadrže šećer. MEMK se proizvodi ekstrakcijom biljnog ulja iz raznih biljaka kao što su divlji proso i jatrofa i njenom naknadnom esterifikacijom. Zatim se prečišćava kako bi se proizvelo netoksično, biorazgradivo gorivo visokih specifikacija.

Trenutno, i bioetanol i MEMK se mešaju sa benzinom i dizelom kako bi se napravila biogoriva koja mogu da se koriste u nemodifikovanim motorima. Nova goriva za avio-industriju dobijena iz izvora biomase tek ulaze u upotrebu.

Naše usluge ispitivanja biogoriva

Kako bi podržali kretanje prema održivim gorivima, države Evropske unije (EU) su potpisale Direktivu o obnovljivim gorivima, koja postavlja ciljeve za uvođenje svih vrsta zamenskih izvora energije uključujući biogoriva kako bi se smanjila zavisnost od naftnih derivata. Goriva trenutno moraju da ispunjavaju standarde kvaliteta EN228 i EN590, koji omogućavaju blendiranje bioetanola i MEMK-a sa konvencionalnim gorivima.

SGS obezbeđuje:

 • sertifikaciju komponenti biogoriva prema ASTM D6751 i EN 14214;
 • sertifikaciju benzina i dizela prema EN228 i EN590;
 • laboratorije akreditovane prema ISO 17025;
 • kontrolu/verifikaciju sirovih proizvoda biomase;
 • kvantifikaciju i karakterizaciju komponenti biogoriva u mineralnim gorivima (prema E5/E10/E15/ E85 za etanol u standardnom benzinu i B5/B10 za biogorivo u dizelu);
 • mikrobiološku analizu;
 • optimizaciju procesa i ispitivanje nusproizvoda;
 • doziranje aditiva i tretmane postupaka za poboljšanje kvaliteta proizvoda;
 • poboljšivače tečenja nafte, biocide i antioksidante;
 • hemijske i aditive sa amonijakom koji se koriste u sistemima za emisiju izduvnih gasova;
 • tehničke i konsultantske usluge za probleme u logistici, distribuciji i lancu snabdevanja;
 • usluge kontrolisanja velikih isporuka goriva.

Zbog čega SGS?

SGS, kao vodeći u svetu u uslugama ispitivanja za industriju nafte i gasa, razvio je tehničku stručnost u oblasti biogoriva. Klijentima nudimo sveobuhvatan spektar prilagođenih usluga ispitivanja kroz našu globalnu mrežu vrhunskih laboratorijskih postrojenja, podržavajući svaku fazu lanca snabdevanja biogorivima.

Saznajte više o uslugama ispitivanja biogoriva od strane SGS-a.