Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Kao stručnjaci u logistici za naftu i gas, u SGS-u razumemo rizike koji su povezani sa rukovanjem i održavanjem opasnih sredina u kojima mogu biti prisutni zapaljivi materijali.

Potreba za uslugom oslobađanja gasa

Bez obzira da li vršite redovno održavanje, vruće radove, obradu na hladno ili izgradnju unutar rezervoara, cevi, balži ili plovila, bezbednost vaše infrastrukture i osoblja je od najveće važnosti. Naše usluge utvrđivanja gasova omogućavaju vašem osoblju da rade u bezbednom okruženju, osiguravajući da status svih zatvorenih prostora bude pravilno procenjen i nadziran i omogućavajući izdavanje radne dozvole kao dela standardnih bezbednosnih procedura.

SGS pruža stručni nadzor pri čišćenju i klimatizaciji prilikom pripreme za utovar i radnje eliminacije gasova u tankerima sa velikim količinama tečnosti i nosačima hemijskog gasa i TPG-a. Ovaj nadzor uključuje pomno nadziranje svih fizičkih parametara, kao što su sadržaj kiseonika i gasa, tačka rose, pritisak i temperatura. Takođe ćemo upravljati svim aspektima završnog analitičkog ispitivanja i sertifikacije atmosfera rezervoara kako bismo odredili da su oni očišćeni ili da su gasovi eliminisani prema potrebnim specifikacijama.

Zbog čega SGS?

SGS je vodeća kompanija u svetu koja nudi inovativne usluge i rešenja za svaki deo industrije nafte i gasa. Naša jedinstvena mešavina domaćeg znanja i globalne pameti je bez presedana u industriji, pomažući nam da poboljšamo efikasnost, smanjimo rizik i pružimo vam konkurentnu prednost.

Otkrijte kako SGS može da vam pomogne da osigurate bezbednost i efikasnost vašeg rada kroz utvrđivanje prisustva gasova.