Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS Laroute pruža tretman goriva aditivima da bi pomogao vlasnicima tereta da reše probleme u rukovanju i ispune specifične ugovorne obaveze.

Rešavanje poteškoća u rukovanju

Poteškoće u rukovanju se uglavnom odnose na sirovu naftu, lož-ulje i vakumsko dizel-gorivo. Najčešće traženi tretmani su za tačku tečljivosti.

  • Tretman za tačku tečljivosti
    Primeri ovoga su:
  • Nafta koja prelazi preko planinskog venca gde kompanija za cevovode nameće ograničenje tačke tečljivosti da bi smanjila mogućnosti začepljenja cevovoda ili
  • blendiranje nafte preko SBM plovila u podmorski cevovod. U tom slučaju, bitno je da tačka tečljivosti isporučene nafte bude značajno ispod temperature mora kako bi se izbeglo taloženje parafina i eventualno začepljenje cevovoda.

bezbednosna razmatranja

  • Ispiranje H2S
    Vodonik-sulfid (H2S) prirodno postoji u sumpornoj sirovoj nafti i koncentriše se u težim lož-uljima tokom postupka rafinacije. Zbog koncentracije H2S je transport i rukovanje naftom izuzetno opasno. Opasnost od H2S je nametnula lokalna ograničenja u mnogim oblastima - od brodovlasnika, lučkih vlasti, naftnih terminala do naftnih kompanija na nivou korporacije.

Ispunjavanje ugovornih obaveza

Sirovom naftom i naftnim derivatima se često trguje prema lokalnim specifikacijama i zahtevima. Prilikom trgovine izvan ove lokalne oblasti, nafta možda treba da bude tretirana kako bi zadovoljila tržište primaoca.

Vlade nameću različita ograničenja specifikacija u zavisnosti od godišnjeg doba, što omogućava lakše rukovanje naftnim proizvodima pod datim uslovima. Specifikacije variraju u zavisnosti od lokacije i godišnjeg doba. Stoga trgovci naftom kupuju dizel-goriva osnovnog kvaliteta, a zatim ih blendiraju do potrebne specifikacije da bi ispoštovali svoje prodajne ugovore. Ovaj postupak može biti veoma jednostavan ili veoma složen, u zavisnosti od specifikacija koje treba zadovoljiti i poboljšanja koja su za to potrebna.

Tretman izvršen u odnosu na ugovorne specifikacije uopšteno povećava jediničnu vrednost tereta na jedan od sledeća dva načina:

  • porast vrednosti poboljšanjem prođe nafte na tržištu, jer su troškovi aditiva manji od povećanja vrednosti
  • investicija u aditive je potrebna da bi se zadovoljile specifikacije lokalnog tržišta.

Zbog čega SGS Laroute?

Mi smo lider u svetu u sektoru usluga aditiva, radeći u uvoznim i izvoznim lukama u bivšem Sovjetskom Savezu (FSU), Bliskog istoka, Afrike, Azije, Evrope i Severne Amerike. Naša usluga je jedinstvena; nijedna druga kompanija nema toliku geografsku pokrivenost, raspoložive zalihe, opremu i pristup lukama.

Trenutno godišnje tretiramo preko 40 miliona Mt sirove nafte i naftnih proizvoda. Poslujemo u 36 zemalja sa zalihama aditiva koji odgovaraju zahtevima lokalnog tržišta.

Saznajte kako usluge SGS-a u vezi sa živom mogu da pomognu u vašem radu.