Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Svet sve više prelazi na čistija goriva sa manje zagađivača koji pružaju veće performanse. Širom sveta zakonodavstvo menja profile goriva i potreba za tretman aditivima raste.

Mnoge starije rafinerije se modernizuju kako bi ispratile promene koje se dešavaju u svetu i sve više im trebaju tretmani aditivima kako bi mogli da proizvedu proizvode prema međunarodnim standardima. Postoji i rastuća potreba za tretmanom goriva kako bi se suzbile logističke poteškoće koje utiču na infrastrukturu za distribuciju, od cevovoda i železničkih šina do rečnih barži i drumskih cisterni.
 
SGS Laroute pruža specijalističke usluge aditiva trgovcima naftom u svetu, sa bazom klijenata od malih nezavisnih do glavnih trgovaca naftom.

Zbog čega je tretman goriva neophodan?

Problemi koje je potrebno rešavati su uglavnom nastali ili zbog poteškoća u rukovanju ili zbog ugovornih zahteva koje naši kupci moraju da ispune.

Na primer, kod dizel-goriva mi posebno vidimo povećanu potrebu za sledećim:

  • mazivost;
  • poboljšanje svojstava na hladnom CFPP / temperatura zamagljenja / tačka tečljivosti modela.

Ovo smanjivanje nivoa sumpora u dizel-gorivu uvodi potrebu za kontrolisanjem mazivosti goriva. Poboljšanja rafinisanja takođe menjaju profil svojstava dizel-goriva na hladnom usled promene u opsegu ključanja novog dizel-goriva.

Profili dizel-goriva se takođe menjaju kako se sve više srednjih destilata istiskuje u procesu rafinacije. To dovodi do goriva sa višom tačkom tečljivosti koja se teže tretiraju na tačku topljivosti i kod kojih se teže sprečava emulgacija kada poraste nivo vode.

Kako mi tretiramo goriva

Krucijalni prvi korak je uzeti reprezentativne uzorke tereta koji će se tretirati i utvrditi početnu tačku. Tada ćemo biti u stanju da saznamo da li i kako možemo postići potrebnu specifikaciju.

Nakon što smo utvrdili početnu tačku i dogovorili se oko nivoa tretmana, spremni smo da pređemo na tretman goriva. Tretman goriva može da se vrši ili u cevovodima, u rezervoaru ili u plovilu, u zavisnosti od situacije.

Pravila i postupci koji upravljaju tretmanima u lukama i na plovilima postaju sve stroža, sa zdravljem i usaglašenošću sa bezbednosnim propisima na prvom mestu. Prilikom tretmana goriva, SGS Laroute koristi opremu koja je usaglašena sa zahtevima glavnih naftnih kompanija, terminala i špeditera.

Zbog čega SGS Laroute?

Mi smo lider u svetu u sektoru usluga aditiva, radeći u uvoznim i izvoznim lukama u bivšem Sovjetskom Savezu (FSU), Bliskog istoka, Afrike, Azije, Evrope i Severne Amerike. Naša usluga je jedinstvena; nijedna druga kompanija nema toliku geografsku pokrivenost, raspoložive zalihe, opremu i pristup lukama.

Trenutno godišnje tretiramo preko 40 miliona Mt sirove nafte i naftnih proizvoda. Poslujemo u 36 zemalja sa zalihama aditiva koji odgovaraju zahtevima lokalnog tržišta.

Saznajte kako SGS Laroute-ove usluge tretiranja goriva mogu da pomognu u vašem radu.