Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Neprecizno merenje izlaže sve kompanije za naftu i gas riziku od velikih finansijskih gubitaka bilo da se radi o fazi pronalaženja, proizvodnje ili distribucije.

Sa uslugama kalibracije mernih instrumenata SGS, možete biti sigurni u najviši stepen preciznosti merenja, smanjenjem neizvesnosti merenja. Kalibracija merača Vam omogućava da izbegnete greške i pogrešna merenja.

Iz proizvodnih objekata, i kopnenih i nekopnenih, sve do sistema distributivnih cevovoca, skladišnih objekata, tankera i naftnih rafinerija, i od terminala sve do kopnenih distributivnih sistema, instrumenti dinamičkih mernih sistema imaju ključni značaj za postizanje najviše izvodljive preciznosti dinamičkog merenja. Radeći sa vašim objektima i osobljem menadžmenta, SGS eksperti mogu obezbediti opremu za kalibraciju, koja zadovoljava postojeće standarde. Pomažemo vam u pogledu certifikovanja preciznosti merača i kalibracije sve primarne, sekundarne i tercijarne instrumentacije.

Zašto baš SGS?

Naši eksperti imaju mnogo godina iskustva u industriji koja pokriva sve tipove kalibracije merača zajedno sa širokim opsegom međunarodnih referentnih standarda za merenje. Kroz našu svetsku mrežu možemo da vam ponudimo širok dijapazon fiksnih cevi i mobilne glavne opreme/vozila za ispitivanje, volumetrijskih kalibracionh sistema, kalibracionih sistema za masu i gravimetriju, zajedno sa kalibriranim referentnim glavnim meračima, koji se mogu koristiti na raznovrsnim proizvodima tečnog naftnog goriva.
 
Pozovite nas da razmotrimo kako SGS usluge za kalibiraciju mernih instrumenata mogu da pomognu vašem poslovanju.