Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

SGS vam može pomoći u proceni, smanjenju i kontroli rizika sa kojim se može susreti u komercijalnim i operativnim situacijama uključujući terminale za skladištenje nafte ili rafinerije. 

Naš stručni tim proveravača u sektoru prerade nafte pruža dubinske, pouzdane temeljne analize našim klijentima dajući detaljne poverljive potvrde o mogućim nivoima rizika.

Svaki član SGS-ovog tima ima obimno iskustvo u sektoru prerade nafte i sveobuhvatno znanje procedura najbolje prakse širom sektora.

Kako sprovodimo provere ugovaranja

SGS-ov tim za proveru ugovaranja radi na globalnom nivou. Mi ispitujemo i procenjujemo široki spektar industrijske mašinske opreme, postupaka rafinacije, sisteme kvantitativnog iskazivanja i prateće prethodne podatke. Te informacije nam pomažu da utvrdimo i potvrdimo nivoe rizika primenljivih na usaglašenost, bezbednost, životnu sredino, gubitke u zalihama i stanje postrojenja.
 
Provere se odnose na rizike i osmišljene su prema zahtevima pojedinačnog klijenta i dogovorenih kriterijuma, koji uključuju sledeće:

 • rad u skladu sa priznatim međunarodnim standardima i najboljim praksama;
 • mogućnosti usidrenja i dogovora,kao i postojeća ograničenja;
 • integritet i čišćenje cevovoda;
 • stanje, upravljanje i održavanje grupe rezervoara;
 • Integritet rezervoara, baždarenja rezervoara, pouzdanost automatskog merenja i procena količine taloga
 • razdvajanje proizvoda;
 • evakuacija zaliha;
 • laboratorija na mestu rafinerije - zapisi o obimu, održavanju opreme i učinku, usaglašenost i akreditacije;
 • prerada otpadnih voda;
 • protivpožarni i bezbednosni sistemi;
 • ekološke dozvole i usaglašenost;
 • usaglašenost sa lokalnim i industrijskim HSE pravilima i praksama;
 • sistemi kvantitativnog iskazivanja nafte;
 • zapisi o obradi nafte.  

Zbog čega SGS?

SGS je ustanovio jak globalni položaj u oblasti provere ugovaranja, sa širokom bazom klijenata koja uključuje glavne rafinerije nafte, trgovačke kuće, kompanije za skladištenje i banke.

Saznajte kako SGS-ova provera ugovaranja može da podrži vaš proces upravljanja rizikom.