Skip to Menu Skip to Search Kontaktirajte nas Serbia Veb-sajt & jezici Skip to Content

Da bi se procenio, umanjio i kontrolisao rizik na koji će se verovatno naići prilikom komercijalnih i radnih situacija koje uključuju terminale i instalacije za skladištenje od presudne važnosti je temeljit i odgovarajući postupak provere i nadzora. 

SGS sprovodi proveru i nadzor kako bi vam pomogao da utvrdite kompetentnost i standarde vaših dobavljača usluga na terminalima i drugim objektima. Naše usluge pokrivaju sledeće:

  • objekte za skladištenje i opremu za rukovanje;
  • standarde rada i održavanja;
  • usklađivanje sa propisima koji se odnose na zaštitu životne sredine kao i drugim regulatornim propisima; 
  • hardver, procese i sisteme.

Saznajte više o SGS-ovim uslugama provere i nadzora.